Binnen Simplicate maak je per medewerker een verlofsaldo aan. Dit verlofsaldo betreft: 

  • Wettige- en bovenwettige verlofuren 

  • Tijd voor tijd 

Wettige- en bovenwettige verlofuren 

De wettige- en bovenwettige verlofuren worden samengevoegd binnen één verlofsaldo, zodat je per medewerker goed overzicht bewaakt op het aantal uren dat in totaal kan worden opgenomen. Afhankelijk van de afspraken die je intern maakt over uren die meegenomen kunnen worden naar het volgende jaar, hoeven deze uren al dan niet allemaal opgenomen te worden in het huidige jaar. Om deze reden is het niet noodzakelijk te werken met verschillende verlofsaldo's en houd je zicht op het totaal. 

Tijd voor tijd 

Schrijft jouw organisatie sluitend uren? Of worden er weleens overuren gemaakt die je graag wilt teruggeven aan de medewerker? Dan kunnen deze uren worden toegekend aan 'tijd voor tijd'. Dit houdt in dat de extra uren worden toegevoegd aan het verlofsaldo en deze uren naar eigen invulling kunnen worden opgenomen. In dit artikel vind je daar meer informatie over. 

Toevoegen van verlofsoorten

Wil je meerdere verlofsoorten toevoegen of bewerken? In dit artikel vind je instructies hoe je dat kunt doen.

Heb je het antwoord gevonden?