In deze update:

 • Kostprijs + medewerker verkooptarief

 • Urencontrole per project

 • Weeknummers

 • Datum bij urenregistratie

 • Extra KPI's bij urenrapportage

 • Zoeken op offertenummers

 • Relatiesoort wijzigen na accepteren sales

 • Verbergen van de prijs (per dienst)

 • 2 factor authentication per gebruiker uitzetten

 • Uitbreiding rechten factuurmodule

 • Overige kleine toevoegingen

Kostprijs + medewerker verkooptarief

Het verkooptarief van een medewerker heeft in HRM een ander plekje gekregen. Daar waar deze voorheen onder HRM, tabblad Medewerker stond, vind je het verkooptarief nu onder HRM, tabblad Rooster:

Door deze wijziging hebben we veel nieuwe functionaliteit toe kunnen voegen:

 • Doordat het verkooptarief gekoppeld is aan het rooster, kun je er een begin- en einddatum aan meegeven. Bij bijvoorbeeld een salarisverhoging of functiewijziging, zou je het verkooptarief ook aan kunnen passen vanaf een bepaalde datum. 

 • Naast het verkooptarief, kun je nu ook een kostprijs invullen. Dat stelt ons straks in staat om rapportages te bouwen waarin je projectresultaten ziet (we weten met de kostprijs nu immers ook wat de kosten zijn ten opzichte van de baten ;-)).

Mocht je op dit moment een tarief hebben gevuld bij de medewerker, dan is dit tarief automatisch meegenomen naar alle bestaande roosters.  De kostprijs kun je altijd aanpassen (ook achteraf op een oud rooster). Bij het verkooptarief is dit niet mogelijk, omdat hier facturen aan verbonden zijn. Met terugwerkende kracht kun je een verkooptarief dus niet zomaar aanpassen. 

Urencontrole per project

Naast het feit dat je uren per week kunt controleren, hebben we het nu ook mogelijk gemaakt om uren per project te controleren. Om dit allereerst goed in te stellen ga je naar Instellingen > Projecten > Urenregistratie > Urencontrole per project:

Hier zijn nu 3 extra instellingen bijgekomen:

 • Urencontrole per project > zet deze instelling op ja als je hier gebruik van wilt maken (Let op: alle uren die vanaf dit moment geschreven worden + alle geplande uren (uren in de toekomst) vallen nu onder urencontrole per project)

 • Urencontrole door leidinggevende > wil je naast de controle per project, alsnog ook controle per week op (sluitende) tijdregistratie (door leidinggevende, zet deze optie dan ook op ja).

 • Uren te factureren als > geef hier aan wanneer je de uren wilt kunnen factureren. Is dat nadat de projectleider akkoord heeft gegeven, of na het akkoord van de leidinggevende?

Nu je de instellingen goed hebt neergezet, zie je bij de Urenmodule een extra optie: Project Urencontrole:

Onder Project urencontrole zie je per project alle geschreven uren t/m de dag van vandaag (uren in de toekomst dus niet). Hier kun je per geschreven regel de uren overboeken, corrigeren, afboeken etc.

Na de controle, kun je de uren (eventueel per geselecteerde periode), collectief goedkeuren:

In het agenda overzicht zie je de goedgekeurde weken als volgt terugkomen:

 • De uren van Anouk Teeuwe (de bovenste in onderstaand voorbeeld) zijn volledig goedgekeurd door de projectleider(s). De leidinggevende ziet nu het ‘kruisje’ en ‘vinkje’ en kan dus de week in zijn geheel goed- of afkeuren.

 • De uren van Ali Bouali (de onderste in onderstaand voorbeeld) zijn nog niet volledig goedgekeurd door de projectleider(s). Er moet nog 36 uur gecontroleerd worden, alvorens de leidinggevende de week in zijn geheel kan goed- of afkeuren.

Weeknummers

De weeknummers worden nu (linksboven) in de agenda en timesheet getoond:

De weeknummers worden bovendien ook meegenomen in de export van urenrapportages.

Datum bij urenregistratie

In de agenda kun je nu een urenblok eenvoudig verplaatsen naar een andere datum. In onderstaande afbeelding zie je dat de startdatum is toegevoegd aan het urenblok. Daar waar je een blok nu al binnen dezelfde week kan verplaatsen, kan je nu eenvoudig via deze weg een geheel andere datum noteren, zodat je ook een datum in een andere week kunt selecteren.

Extra KPI's bij urenrapportage

Er zijn een aantal KPI’s toegevoegd aan de urenrapportage: 

Uren

 • Totaal aantal roosteruren

 • Totaal aantal geregistreerde uren

Declarabel

 • Totaal bedrag dat geregistreerd is

 • Totaal bedrag dat gecorrigeerd is

 • Totaal bedrag dat declarabel is

Zoeken op offertenummers

Mocht je werken met offertes en offerte nummering, dan kan je nu in het sales overzicht zoeken op offertenummer. Op deze manier kan je super snel en simpel het juiste salestraject opzoeken op basis van een offertenummer.

Relatiesoort wijzigen na accepteren sales

Nadat je een salestraject hebt geaccepteerd, kun je nu eenvoudig de relatiesoort in CRM wijzigen. Immers, als je een deal hebt gescoord, zal de relatiesoort waarschijnlijk gewijzigd moeten worden naar ‘klant’:

Verbergen van de prijs (per dienst)

Je kunt nu per offerte- en factuursjabloon ervoor kiezen om de prijs per dienst te verbergen. Op die manier kan je een ‘set’ aan diensten toevoegen en ervoor kiezen om alleen de totaalprijs te tonen.

2 factor authentication per gebruiker uitzetten

Je kunt nu 2FA zelf (per gebruiker) uitzetten. Dit is bijvoorbeeld in het geval van het verliezen van je telefoon een prettige functionaliteit. Je zet 2FA uit bij Instellingen > Algemeen > Gebruikers, gebruikersgroepen en rechten. Daar zie je welke gebruikers 2FA aan hebben staan, zodat je dit voor een gebruiker uit kunt zetten.

Uitbreiding rechten factuurmodule

De rechten van de factuurmodule zijn verder uitgebreid:

Let op: indien je in versie 1.31 het recht had voor toegang tot de facturatiemodule, dan staat het recht “Accountancy apps” na overgang naar 1.32 standaard aan. Indien je in versie 1.31 het recht had voor het toevoegen van facturen, dan staat het recht “Facturen versturen” standaard aan. Het is vanaf 1.32 dus mogelijk deze rechten verder in te perken door deze uit te zetten.

Overige kleine toevoegingen

 • Na het versturen van een factuur, kun je nu direct navigeren naar ‘openstaande facturen’

 • De titel in het tabblad is gewijzigd. De volgorde is nu als volgt: module - bedrijf - domein

 • t.a.v. is nu als label vertaalbaar gemaakt (bij offerte- en factuursjabloon). Dit wordt veelal gebruikt bij offertes in andere talen

Heb je het antwoord gevonden?