In deze update:

 • Koppel & autoriseer medewerkers per bedrijfsprofiel

 • Geef per bedrijfsprofiel aan in welke module je dit gebruikt

 • Het rapport Onderhanden projecten heet nu Projectresultaat en is uitgebreid met extra kolommen

 • Extra opties bij tabblad boekhouding

 • Uitbreiding urenrapportage

Medewerkers koppelen & autoriseren per bedrijfsprofiel

Het is nu mogelijk om medewerkers te koppelen aan een bedrijfsprofiel met als toegevoegde waarde dat je ze vervolgens alleen toegang kan geven tot deze specifieke overzichten & rapportages. 

Daarnaast is het ook mogelijk om per bedrijfsprofiel aan te geven in welke modules je dit wilt gebruiken. Dit doe je via Instellingen > Bedrijfsprofiel:

Wanneer je bijvoorbeeld een extra BV hebt waar je een dossier voor wilt vastleggen en verder niet wilt gebruiken voor bijvoorbeeld salestrajecten of projecten, kun je dat hier uitzetten. Of een extra BV waar je af en toe een factuur vanuit wilt versturen, maar verder nergens betrekking op heeft etc.

NIEUW: rapportage Projectresultaat

De rapportages Onderhanden projecten is hernoemd naar: Projectresultaat. Deze rapportages vind je bij de Project Management module:

Naast het OHW, zie je in deze rapportages nu ook het resultaat per project. Dit resultaat is het verschil tussen de omzet en kosten (uren en inkoop). De kostprijs van een medewerker speelt hierin dus een belangrijke rol (dit vul je per medewerker in op het rooster in HRM). 

Elk project beschikt nu over een begin- en einddatum:

Je kunt in de rapportage nu namelijk een datum selecteren, waarmee je alleen projecten ziet waarbij deze datum tussen de begin- en einddatum van project ligt:

Daarnaast kun je nu ook filteren op actieve en/of gesloten projecten:

Voor de volledigheid vind je hieronder een overzicht van alle toegevoegde kolommen:

 • Huidige status van een project: actief en/of gesloten

 • Begindatum project

 • Einddatum project

 • Huidig resultaat: bruto marge

 • Huidig resultaat: kostprijs medewerker

 • Huidig resultaat: projectresultaat

Je ziet daarnaast ook dat er kleuren zijn toegevoegd aan de rapportages, zodat je kan zien uit welke module de gegevens gehaald zijn.

Facturen niet naar de boekhouding versturen

Het is mogelijk gemaakt om facturen niet naar de boekhouding te sturen. Dit kan bijvoorbeeld gebruikt worden voor facturen die reeds in de boekhouding zijn verwerkt. 

Je ziet standaard alle facturen klaar staan bij 'Klaar voor te verwerken' bij het tabblad 'Boekhouding'. Hier kun je de facturen die je niet naar de boekhouding wilt versturen selecteren, waarna je kiest voor de optie: 'Niet verwerken'.

 • Wanneer je ervoor kiest om de factuur niet naar de boekhouding te versturen, dan wordt dit automatisch gelogd op de tijdlijn.  

 • De factuur komt in het tabblad Boekhouding daarnaast te staan bij 'Genegeerd'

Uitbreiding van de urenrapportage

De urenrapportage is uitgebreid met beschikbare uren & correcties. 

Beschikbare uren

 • De formule voor de beschikbare uren is: Roosteruren - Geregistreerde uren.

 • Dit zie je terug als KPI & als extra kolom in zowel het totaal overzicht met alle medewerkers als in het overzicht wanneer je op een medewerker doorklikt.

Correcties

 • Je ziet de correcties terug als KPI & wanneer je op een medewerker doorklikt ook als extra kolom.   

Heb je het antwoord gevonden?