In deze update:

  • Kosten registreren en doorbelasten

  • Tijdlijn optimalisaties

  • Label van voorschot- en creditfactuur vertalen

  • Ingeplande uren zichtbaar op project

Kosten registreren en doorbelasten

In Simplicate bestond al de mogelijkheid om kilometers en inkopen te registreren op diensten. Dit is nu verder uitgebreid met eenheden en de mogelijkheid om losse kosten te declareren, zonder dat hier een inkoopboeking tegenover staat.

Welke kosten je wilt gaan gebruiken, bepaal je eerst zelf door de betreffende kostensoorten aan te maken onder Instellingen > Projecten > Kostensoorten.

Per kostensoort stel je in of de kosten per eenheid of als bedrag kan worden gedeclareerd. Denk bijvoorbeeld aan deelnemers, aantal loonverwerkingen, transacties, etc. 

Nadat je de kosten eerst hebt toegevoegd aan de dienst kun je deze declareren vanuit de nieuwe module Uren > Declaraties. 

Belangrijk: alleen de facturatiemethode Nacalculatie zal de declaraties ook daadwerkelijk doorbelasten. Als je kosten registreert op een abonnementsdienst of vaste prijs dienst, dan zitten de kosten verwerkt in de prijs. Je vindt de kosten (evt. na goedkeuring) terug onder 'Te factureren', waarna je de regels op de factuur kunt plaatsen.

Tijdlijn optimalisaties

We houden nu nog beter bij welke gebeurtenissen er hebben plaatsgevonden en registreren deze op de tijdlijn: 

  • Toevoegen / verwijderen van diensten binnen een project / sales

  • Budgetaanpassingen op het project of in sales

  • Wijziging van projectleider

  • Wijzigingen in de teamsamenstelling op een project (individuele medewerkers, of teams)

  • De datum waarop een factuur betaald is (i.p.v. 'betaling geregistreerd')

Binnen HRM > Medewerker is voortaan op de tijdlijn terug te zien wanneer en door wie er overuren zijn toegevoegd aan het Tijd voor tijd saldo.

Label van voorschot- en creditfactuur vertalen

Binnen een factuursjabloon kun je alle labels naar eigen wens vertalen. Hierbij ontbrak de mogelijkheid nog om het label voor een Voorschotfactuur en Creditfactuur aan te passen. Dit is nu wel mogelijk.

Ingeplande uren zichtbaar op project

Binnen een project vind je onder Uren nu ook de ingeplande uren. Hierdoor heb je nog beter inzicht in je budget per urensoort of medewerker.

Nieuwe gebruiker standaard zonder rechten

Voortaan wordt bij het aanmaken van een nieuwe gebruiker de Gebruikersgroep niet gevuld. Je bepaalt vervolgens zelf welke groep(en) er van toepassing is/zijn.

Internationale bedrijven beter in beeld

Wanneer bedrijven in het buitenland zijn gevestigd kun je hier nu ook op filteren vanuit CRM.

Heb je het antwoord gevonden?