In deze update:

 • Extra instellingen voor logo's in begeleidende e-mails

 • Factuurdatum vaste prijs dienst collectief wijzigbaar

 • Collectief uren overboeken vanuit projectcontrole

 • Meerdere medewerkers toevoegen als team lid aan een project

 • Verlof en verzuim vertaalbaar 

 • Uitgebreide logging HRM tijdlijn

 • Workflow verlofaanvraag toont naam verlofsoort

 • Collectief afboeken van factuurvoorstellen

Extra instellingen logo in e-mails

Het logo dat getoond wordt in de e-mail van een offerte of factuur kun je nu op meerdere manieren instellen. Via Instellingen > Bedrijfsprofiel > E-mailinstellingen geef je aan:

 • Of je het logo in z'n geheel wilt verbergen

 • Of het logo links of rechts uitgelijnd moet worden

 • En wat het formaat van het logo moet zijn (klein, middel of groot)

Factuurdatum vaste prijs dienst collectief wijzigbaar

Mocht je meerdere vaste prijs diensten hebben waar de datum bij 'te factureren vanaf' niet is ingevuld, dan kan je nu gebruik maken van een collectieve actie. 

Je selecteert de vaste prijs diensten waar je een factuurdatum aan toe wilt voegen > Actie > Begindatum facturatie aanpassen:

Zodra je hier op klikt krijg je onderstaand scherm te zien. Hier vul je de datum in die bij alle geselecteerde vaste prijs diensten gevuld moet worden als datum bij 'te factureren vanaf': 

Collectief uren overboeken vanuit projectcontrole

Bij Uren > Projecturencontrole kun je nu ook uren collectief overboeken! 

Snel meerdere medewerkers toevoegen aan een project team

Je kunt nu heel snel meerdere medewerkers aan een project team toevoegen. Klik op + Medewerker toevoegen en je krijgt onderstaand scherm te zien. Hier kun je gewoon beginnen met typen, waarna je snel 1 of meerdere medewerkers kunt selecteren en toe kunt voegen aan het project team: 

Verlof en verzuim vertaalbaar 

Als je verlof of verzuim moet registreren, dan zie je nu standaard Verlof en Verzuim als optie bij de urenregistratie. Het is nu mogelijk gemaakt om de omschrijving 'Verlof' en 'Verzuim' te vertalen, waardoor het voor bijvoorbeeld Engelse medewerkers ook duidelijk is wat ze moeten registreren. 

Om dit te vertalen ga je naar Instellingen > HRM > Verlofsoort (of Verzuimsoort).

Direct boven in zie je 'Interne projectnaam'. Hier kun je de omschrijving aanpassen. Let op: hetgeen je hier omschrijft is de omschrijving die dus voor iedereen geldt:

Uitgebreide logging HRM tijdlijn

De volgende extra acties worden nu gelogd op de HRM tijdlijn:

 • Toevoegen en verwijderen van een rooster

 • Toevoegen en verwijderen van een contract

 • Toevoegen en verwijderen van verlof

 • Toevoegen en verwijderen van verzuim

 • Aanmaken, uitnodigen en blokkeren van een gebruiker

Workflow verlofaanvraag toont naam verlofsoort

Op het moment dat er gewerkt wordt met meerdere verlofsoorten, was het voor de leidinggevende niet altijd duidelijk waarvoor verlof werd aangevraagd.

Nu wordt ook de omschrijving van de verlofsoort getoond in de aanvraag:

Collectief afboeken van factuurvoorstellen 

Het kan voorkomen dat je factuurvoorstellen aantreft bij te factureren die niet meer gefactureerd hoeven te worden. Om dit goed te verwerken moeten deze regels afgeboekt worden. Vanaf update #38 kan dit per project ook voor meerdere regels tegelijkertijd!

Let op: Het afboeken van regels heeft grote consequenties! 

Met afboeken zeg je namelijk dat je deze regels niet gaat factureren. Je neemt de gemaakte uren en/of kosten in feite voor eigen rekening en kiest dus voor het nemen van je verlies. 

Voor meer informatie zie:

Heb je het antwoord gevonden?