In deze update:

  • Offertes digitaal ondertekenen

  • Herhalende urenblokken

  • Voorschotfacturatie verder uitgebreid

  • Factuur naar contactpersoon van project optioneel gemaakt

  • Uitgebreide kostenrapportages

  • Bijlage toevoegen aan factuurherinnering

  • Te factureren regels zichtbaar gemaakt van een gesloten project

Offertes digitaal ondertekenen

Het is vanaf nu mogelijk om offertes die vanuit Simplicate verstuurd worden, digitaal door de klant te laten tekenen. In de begeleidende e-mail van de offerte ontvangt de klant een link naar de 'akkoord pagina'. Hier kan hij/zij de offerte digitaal ondertekenen. 

Het is mogelijk om een SEPA-machtiging te vereisen bij het digitaal tekenen van de offerte. Door akkoord te gaan met de offerte en het vullen van het IBAN-nummer geeft de klant deze machtiging digitaal af.

Zodra de klant akkoord geeft, of de offerte verlopen is ontvangt de sales verantwoordelijke een e-mail met daarin de link naar het salestraject.

Dit artikel geeft meer uitleg over het digitaal ondertekenen en de instellingen die hiervoor vereist zijn.


Herhalende urenblokken

Vanaf deze update is het mogelijk om repeterende werkzaamheden in een keer middels een cyclus in je agenda te registreren. Handig bijvoorbeeld wanneer je wekelijks bij een klant werkt of overleg hebt.
Zo maken we urenregistratie nog makkelijker!

Lees voor meer informatie dit uitgebreide artikel.


Voorschotfacturatie verder uitgebreid

Voorheen gaf je bij het aanmaken van een voorschotfactuur aan dat de conceptfactuur die je wilde aanmaken een voorschot betrof. Dit is niet meer nodig, je maakt gewoon een conceptfactuur aan.

Het is hierdoor nu ook mogelijk om meerdere voorschotregels op een factuur te plaatsen.

Belangrijk: kies bij het aanmaken van een factuurregel wel voor de Standaard dienst Voorschot. Hiermee wordt de regel als te verrekenen regel onder Te factureren geplaatst.

Bij het verrekenen van het voorschot is het nu mogelijk om het factuurbedrag gelijk te houden aan de verrekende voorschotten, of te baseren op de geselecteerde factuurregels. Hierdoor kun je bij een klein verschil gemakkelijk de eindafrekening versturen.

Meer uitleg over voorschotfacturatie vind je hier.


Factuur naar contactpersoon van project optioneel gemaakt

In het verleden werden verkoopfacturen ook altijd naar de contactpersoon van het project gestuurd. Vanaf Product Update #40 is dit een keuze per relatie binnen CRM, onder het tabblad Facturatie.


Kostenrapportage: declaraties

De urenrapportage op medewerker niveau heeft een extra tabblad gekregen genaamd Kosten. Hier worden de declaraties van de medewerker weergegeven.

Ook kun je het overzicht met declaraties per medewerker, of van alle medewerkers exporteren. Het export bestand is uitgebreid met een extra tabblad waarin de gemaakte kosten zijn opgenomen. 

De (inkoop) kosten binnen een project zijn vanaf nu ook te exporteren naar Excel.


Bijlage toevoegen aan factuurherinnering

Wanneer de klant nog niet betaald heeft kun je vanuit Simplicate een factuurherinnering sturen. Hier is de mogelijkheid opgenomen om een bijlage toe te voegen. 


Nog te factureren regels in een gesloten project

Wanneer je een project sluit blijven de nog niet gefactureerde regels voortaan onder Te factureren staan. Hierbij wordt ook vermeld dat het om een 'gesloten' project gaat. 

Heb je het antwoord gevonden?