Corrigeren van uren kun je op drie plekken doen.

Projecten

Project > Uren > Detail uren (hier kun je alle uren corrigeren):

Te Factureren 

Hier kun je alleen uren op basis van nacalculatie corrigeren:

Conceptfacturen 

Hier kun je alleen uren op basis van nacalculatie corrigeren:

Je klikt op Bewerken

Vervolgens kun je via acties kiezen voor Corrigeren + en -

Corrigeren + en -

Zodra je op corrigeren + en - klikt, zie je onderstaande afbeelding. Je kunt hier een correctie maken op het aantal uren (zowel + als -) en op het tarief (zowel + als -).

Ook geef je de reden van de correctie op:

Instellen redenen van correcties 

Onder Instellingen > Projecten > Correcties kun je instellen welke redenen jij wilt gebruiken en kun je nieuwe redenen toevoegen. 

De gevolgen van een correctie

  • Een correctie beïnvloed het restant budget. De formule voor het restant budget is: Budget - Besteed - Ingepland - Correcties
  • Een negatieve correctie ((een -), dit wordt ook wel afboeken genoemd) heeft dus als gevolg dat het restant budget wordt vergroot. 
  • Een correctie beïnvloed de declarabiliteit van medewerkers. Een negatieve correctie (afboeking) betekent dat een medewerker minder declarabel dan productief is. 
  • De correcties zijn ook opgenomen in de projectresultaat-rapportage.
Heeft u het antwoord gevonden?