Kostensoorten Indexeren

Naast dat je Urensoort tarieven en Medewerker uurtarieven kan indexeren, is het ook mogelijk om vanaf nu kostensoorten te indexeren. Het indexeren kun je doen via de Instellingen > Projecten > Indexeren.


Wijziging pop - up bij het toevoegen van een termijnplan

Wanneer je in een project op dienstniveau hebt aangegeven dat je termijnen wilt generen kun je vervolgens in het tabje 'termijnen' daadwerkelijk termijnen genereren. Vervolgens krijg je je een pop-up te zien waarbij een aantal zaken zijn gewijzigd:

  • Er kan gebruik worden gemaakt van een Termijn sjabloon;

  • Je kunt er voor kiezen om het termijnplan in het Nederlands of in het Engels te vertalen;

  • Er kan gewerkt geworden met intervallen vanaf de startdatum die wordt opgegeven. Je kunt hierbij kiezen uit 1 week, 1 maand, 2 maanden of 3 maanden.


Collectief aanmaken van roosters

In de HRM-module kun je collectief nieuwe roosters aanmaken om in één keer de kostprijs en/of het verkooptarief van meerdere medewerkers te wijzigen.Projectnummer vullen bij kopiëren project

Binnen Simplicate is het al enige tijd mogelijk om bestaande projecten te kopiëren. Vanaf nu is het ook mogelijk om bij het kopiëren van projecten automatisch een projectnummer toe te kennen.


Uitbreiding KPI 'Ouderdom te factureren'

Binnen de facturen module zijn een aantal wijzigingen doorgevoerd om een beter inzicht te krijgen wat voor bedragen aan ouderdom gereed staan voor facturatie. Deze wijzigingen zijn:

- De KPI ‘Ouderdom te factureren’ heeft nu een uitsplitsing in de types:

  • Uren

  • Kilometers

  • Vaste Prijs

  • Termijnen

  • Voorschot

- Er is een nieuwe kolom in het overzicht met de factuurregels: ‘Oudste gereed voor facturatie’

- Datumfilter aan de rechterkant waarmee een periode kan worden gekozen en op basis daarvan wordt het overzicht met de factuurregels gefilterd op de gekozen periode.

Heb je het antwoord gevonden?