Agenda [nieuw] heet nu Registreren [nieuw]


Voorheen kon je de agenda en de timesheet vinden in het tabblad Agenda [nieuw] en vanaf nu heet dit tabblad Registreren [nieuw]. Via dit tabblad vind je alle functies voor het registreren van je werkzaamheden op één pagina. Hiermee krijg je meer overzicht en kun je sneller en gemakkelijker je registraties doen.

Voor meer informatie over het registreren van uren, zie dit artikel.

Binnenkort gaan we hier ook de functionaliteit van het registreren van declaraties en kilometers aan toevoegen.

Op dit moment kun je nog gebruik maken van zowel de huidige agenda als van de nieuwe agenda. Wanneer de functionaliteit in de nieuwe agenda gelijk is aan wat er op dit moment beschikbaar is in de huidige agenda, wordt de huidige agenda uitgefaseerd. Uiteraard communiceren we hier te zijner tijd over.

Notificaties

Vanaf nu zijn er drie nieuwe typen notificaties toegevoegd:

  1. een persoon in CRM is vandaag jarig;

  2. een medewerker in HRM is vandaag jarig;

  3. een medewerker viert een werkjubileum (jaarlijks).

Dit kun je instellen via: Instellingen > Account > Notificaties. Voor meer informatie, zie het artikel over notificaties.

BI-module [Ultimate Efficiency pakket)

Maak je binnen Simplicate gebruik van de BI-module, dan was het voorheen niet mogelijk om deze module binnen Safari te gebruiken. Dit kwam omdat gebruikers cross site tracking cookies aan moesten hebben staan. Hier zijn aanpassingen in doorgevoerd waardoor je vanaf nu ook in Safari gebruik kan maken van de BI-module.

Safari is momenteel de enige browser die deze standaard hanteert, maar in de toekomst nemen meerdere browsers deze standaard over. Hiermee is de BI module toekomstbestendiger gemaakt.

Was dit een antwoord op uw vraag?