Deze productupdate bevat de volgende functionaliteiten:


Verlof en verzuim in het verleden aanpassen

Het is nu eenvoudiger om verlof en verzuim in het verleden aan te passen. Zet de leidinggevende-controle aan via Instellingen > Projecten > Urenregistratie.

Staat de week nog open, dan kan je zelf verlof en verzuim in het verleden verwijderen. Door deze aanpassing hoeft de leidinggevende niet onnodig betrokken te worden bij het verwijderen van verlof- en verzuimuren.

Er zijn wel restricties. Wanneer een week al is goedgekeurd, moet de leidinggevende deze week eerst openzetten. Daarna kun je verlof- of verzuimuren zelf verwijderen. Zo blijft de eindcontrole voor de leidinggevende gewaarborgd.

Staat de leidinggevende-controle niet aan, dan is de situatie ongewijzigd en is het niet mogelijk om verlof- of verzuimuren in het verleden te verwijderen.


Afgeronde taken verbergen in Agenda

Wil je meer overzicht in je agenda? Het is vanaf nu mogelijk om afgeronde taken te verbergen. Zo heb je focus op taken die open staan. De verborgen taken maak je weer zichtbaar door de toggle ‘Afgeronde taken tonen’ aan te zetten.


T.a.v. op persoonsniveau zichtbaar op de factuur

Het is vanaf nu mogelijk om voor facturen gericht aan personen een t.a.v. in te stellen.

Via CRM > Personen > Facturen geef je aan of je de t.a.v.-regel wilt gebruiken.

Klik op Afdeling / Persoon. Hier verschijnt een tekstveld waarin je zelf de Afdeling / Persoon kunt invullen.

Op je factuur komt bijvoorbeeld het volgende te staan:

Inge Terpstra
T.a.v. Crediteurenadministratie

Laan Corpus Den Hoorn 102-1

9728 JR Groningen


Afwijkende aanspreekvorm gebruiken op persoonsniveau

Vanaf nu heb je de vrijheid om een aanspreekvorm te kiezen voor personen in jouw CRM. Met deze nieuwe instelling wijk je af van de standaard aanspreekvorm zoals 'beste' of 'geachte'. Zo kun je bijvoorbeeld 'De ervan van' gebruiken, of een informelere aanhef die past bij jouw organisatie.

In dit artikel lees je hoe je de aanspreekvorm instelt en welke effecten dat heeft op offertes, facturatie en meer:


Uitbreidingen Ultimate Efficiency

BI

Nieuwe rapportage restant budgetten per project en facturatiemethode

Met deze nieuwe rapportage krijg je inzicht in de besteding van uren en/of kosten op gebudgetteerde diensten. Je ziet hoe deze zich verhouden tot de vaste (abonnements)prijzen die je hebt afgesproken. Zo ontdek je of de prijs dekkend is geweest.


De rapportages geven inzicht in projecttotalen, diensten met een vaste prijs, diensten op nacalculatie en abonnementen. De rapportage toont waar budgetoverschrijdingen plaatsvonden en hoe zich dat verhoudt tot je projectleiders.

In het artikel hieronder lees je alle analysemogelijkheden, tips en trucs:

Let op: deze rapportage vervangt de rapportage die nu restant budgetten per dienst heet

Heb je het antwoord gevonden?