Alle collecties
Product Updates
Nieuwe urenregistratie en -controle - update 2022-20
Nieuwe urenregistratie en -controle - update 2022-20
Op 18 mei zijn er twee belangrijke wijzigingen doorgevoerd binnen de Urenmodule voor degenen die weekcontrole gebruiken.
Jorrit Vermeulen avatar
Geschreven door Jorrit Vermeulen
Meer dan een week geleden bijgewerkt

Belangrijk vooraf

Deze update is alleen van toepassing wanneer je geen leidinggevende controle gebruikt, of dit per week uitvoert.

Wordt er binnen jouw organisatie per dag uren beoordeeld, dan vindt de overstap naar de nieuwe urencontrole op een later moment plaats. Je ontvangt hierover op een later moment bericht.

Verdwijnen Uren tabbladen

De tabbladen Agenda, Timesheet, Kilometers en Declaraties* zijn vervangen door de nieuwe tab: Registreren.

Aanpassingen urenmodule

Voortaan leg je uren, kilometers en declaraties binnen één centrale tab Registreren vast, zonder te hoeven wisselen tussen de verschillende menu's. Bepaal vervolgens met de lay-out of je de Agenda of Timesheet* weergave gebruikt.

*de beschikbare opties zijn afhankelijk van de instellingen binnen jouw organisatie.

In onderstaande video leggen we de nieuwe module uit.

Weekcontrole volledig vernieuwd

Wanneer jouw organisatie op dit moment gebruikmaakt van de wekelijkse urencontrole, dan werd hiervoor de switch binnen de Agenda of Timesheet gebruikt. Meestal wordt dit door de leidinggevende of Office Manager uitgevoerd.

Oude weekcontrole

Vanaf 18 mei is een nieuw onderdeel Weekcontrole toegevoegd en vindt de beoordeling van uren voortaan vanaf deze nieuwe plek plaats.

Met de nieuwe weekcontrole zie je in één overzicht de belangrijkste cijfers per medewerker per week. Via een pop-up is de weekstaat in te zien, eventueel direct aan te passen en vervolgens per stuk of collectief goed te keuren.

Nieuwe weekcontrole

In onderstaande video leggen we de nieuwe weekcontrole module uit.

Communicatie naar gebruikers

Alle klanten die óf geen uren controleren, óf wekelijks uren controleren, zijn als volgt geïnformeerd:

  • Alle gebruikers die momenteel de oude uren tabbladen nog gebruiken, worden binnen Simplicate op de hoogte gesteld van de nieuwe Registreren tab.

  • Alle accounteigenaren hebben bovenstaand volledige bericht ontvangen.

Klanten die de dagcontrole gebruiken worden op een later moment geïnformeerd.

Was dit een antwoord op uw vraag?