Binnen Simplicate is abonnementsrapportage beschikbaar om inzicht te krijgen in de omzet die specifiek uit abonnementen afkomstig is en de daarbij behorende KPI's. Abonnementen vormen een aparte groep van diensten wat betreft omzet.

Wil je weten wat de verschillende KPI's betekenen en hoe je ze kunt inzetten om nog succesvoller te zijn in de abonnement industrie? Kijk dan hier.

Om de abonnementsrapportage te bekijken, klik op facturatie > rapportages > abonnementsrapportage.

Bij abonnementen is het belangrijk om inzicht te krijgen in de maandelijkse ontwikkelingen van je abonnementen. Je kunt dus pas iets zeggen over een maand zodra deze afgelopen is. De abonnementsrapportage is daarom altijd bijgewerkt tot en met de vorige maand. 

De KPI's in de abonnementsrapportage

Per maand worden enkele belangrijke KPI's over abonnementen getoond.

 • Maandomzet nieuw klanten: toont de omzet per maand uit nieuwe abonnementen en het aantal nieuwe abonnementen. In geval van jaarabonnementen wordt hier 1/12 van de jaaromzet getoond. Bij kwartaal- en halfjaarabonnementen is de berekening vergelijkbaar.

 • Maandomzet uitbreidingen: toont de toename van omzet per maand en het aantal abonnementen dat groter is geworden. Deze abonnementen liepen al, maar hebben een groter aantal of prijs gekregen. In geval van jaarabonnementen wordt hier 1/12 van de jaaromzet getoond. Bij kwartaal- en halfjaarabonnementen is de berekening vergelijkbaar.

 • Maandomzet verminderingen: toont de afname van omzet per maand en het aantal abonnementen dat kleiner is geworden. Deze abonnementen lopen nog wel door. In geval van jaarabonnementen wordt hier 1/12 van de jaaromzet getoond. Bij kwartaal- en halfjaarabonnementen is de berekening vergelijkbaar.

 • Opzeggingen: toont de verloren omzet als gevolg van beëindigde abonnementen en het aantal abonnementen dat is beëindigd. In geval van jaarabonnementen wordt hier 1/12 van de jaaromzet getoond. Bij kwartaal- en halfjaarabonnementen is de berekening vergelijkbaar.

 • Nette nieuwe maandomzet: geeft de som van de maandomzet nieuwe klanten, maandomzet uitbreidingen, maandomzet verminderingen, en opzeggingen. 

 • Maandomzet (MRR): is wellicht de belangrijkste KPI voor abonnementen. Dit is je MRR, de Monthly Recurring Revenue, dit is je maandelijks terugkerende omzet.

 • Jaaromzet (ARR): dit is de jaarlijkse equivalent van de MRR. De ARR wordt berekend door de huidige MRR met 12 te vermenigvuldigen. Wanneer je abonnementen niet meer zouden veranderen is dit de omzet die je het komende jaar binnenhaalt (Let op, het komende jaar, niet tot het einde van dit jaar). Er wordt hierbij ook van uitgegaan dat abonnementen doorlopen. Een eventuele reeds bekende einddatum wordt niet mee genomen. 

 • Gemiddelde klantwaarde: geeft de gemiddelde MRR voor een klant. Deze wordt berekend door de MRR te delen door het aantal actieve klanten. Deze KPI wordt ook vaak ARPA (Average Revenue Per Account) genoemd. 

 • Opzeggingen (klanten): het percentage klanten dat in deze maand opgezegd heeft. 

 • Opzeggingen (omzet): het percentage omzet dat verloren is als gevolg van churn

 • Customer Life Time maanden: het verwachte aantal maanden dat een klant blijft. (1/opzeggingen klanten)

 • Customer Life Time jaren: het verwachte aantal jaren dat een klant blijft.

 • Customer Life Time value: de gemiddelde omzet per klant voor zijn hele Customer Life Time. 

Heb je het antwoord gevonden?