Wanneer je besluit om niet langer met de software van Simplicate te werken, dan kun je de bestaande data op twee manieren uit Simplicate halen, namelijk via:

  • De standaard exports

  • Via de API

De standaard exports

Op veel plaatsen in Simplicate tref je de export-knoppen rechtsboven aan. Wanneer je deze gebruikt, dan krijg je Excel-bestanden waarin de data vanuit de overzichten is opgenomen. Deze exports kun je gebruiken om jouw overzichtsdata op te slaan en te archiveren.

Via de API

Wanneer je meer informatie wil exporteren dan via de standaard exports, dan kan via de API alle relevante gegevens opgevraagd worden. Standaard wordt deze informatie uitgeleverd in JSON-formaat. Dit formaat kan door veel andere systemen weer ingelezen worden. Enige technische kennis is hiervoor echter wel vereist.

Heb je het antwoord gevonden?