De sales funnel is een rapport dat je inzicht geeft in je lopende sales opportunities. 

Via de filters linksboven kun je het rapport aanpassen zodat je de meest relevante data ziet. Bijvoorbeeld alleen voor bepaalde teams of bedrijfsprofielen. 

Daarnaast kies je in de dropdowns rechtsboven hoe het rapport opgebouwd is. Je hebt hierbij de volgende keuzes:

  • Groeperen op: verantwoordelijke medewerker, bron, bedrijfsprofiel of voortgangsfase.

  • Omzet: verwachte omzet of omzet gecorrigeerd met de scoringskans.

  • Verdeling: per maand of per voortgangsfase.

Door te klikken op bijvoorbeeld de naam van de verantwoordelijke kun je gedetailleerd zien welke sales opportunities bij iemand gekoppeld zijn.
Via de export knop is het mogelijk om de gegevens naar Excel te exporteren en nog meer analyses op de data uitvoeren.

Was dit een antwoord op uw vraag?