Wat er bij de migratie van data komt kijken, hebben we verzameld in één PDF-document: Simplicate datamigratie

Dit document beschrijft wat wel en niet overgezet kan worden en hoe de stappen verlopen om tot een goede migratie te komen.

Tevens worden de verschillende importniveaus in detail uitgelegd.

Wij helpen je graag op weg om de overstap soepel te laten verlopen.

Was dit een antwoord op uw vraag?