In Simplicate schrijf je tijd in uren en minuten. Er wordt hierbij gebruik gemaakt van de tijdnotatie uu:mm.

Bij het factureren wordt het aantal uren / minuten weergeven als decimalen, bijvoorbeeld 1:30 uur wordt getoond als 1,5 uur.

Het aantal decimalen dat getoond wordt is maximaal 2. Op de achtergrond wordt echter gerekend met 6 decimalen, om te voorkomen dat er verschillen ontstaan.

Voorbeeld: er wordt 10 minuten doorbelast tegen een tarief van 100 euro. In decimalen is dit 0,1666667 uur. Dit wordt gepresenteerd als 0,17 uur. De uitkomst is: 16,67 euro, namelijk 0,1666667 x 100 euro.

In het tabje Diensten op de (concept) factuur zie je dit ook terug.

Waarom er gerekend wordt met zes decimalen

In de berekening wordt bewust gebruik gemaakt van zes decimalen, om te voorkomen dat er verschillen ontstaan. Wanneer je 3 x 20 of 6 x 10 minuten doorbelast, verwacht je dat de uitkomst een totaal geeft van 1 uur. Zou je echter rekenen met twee decimalen, dan zou de uitkomst 6 x 0,17 = 1,02 uur of 3 x 0,33 = 0,99 uur zijn. 

Uren corrigeren

Wanneer je uren corrigeert, kun je gewoon gebruik maken van twee decimalen. Simplicate zorgt voor een logische afronding.

Voorbeeld: je wilt 15 minuten doorbelasten i.p.v. 10 minuten. Je corrigeert het aantal van 0,17 met 0,08 waardoor het aantal op 0,25 uitkomt. De berekening is in dit geval: 0,25 x 100 euro = 25 euro.

Op de achtergrond is een correctie doorgevoerd van 0,833333 zodat het aantal uitkomt op 0,25 uur.

Het venster waarin het corrigeren plaatsvindt, wordt hieronder weergeven:

Je vindt dit ook zo terug op de factuur:

Meer informatie over het corrigeren van nacalculatie uren vind je op de pagina:

Was dit een antwoord op uw vraag?