Koppeling via Combidesk

Voor de boekhoudkoppeling met iMUIS Online wordt gebruikt gemaakt van koppelpartner Combidesk. Combidesk is gespecialiseerd in het verbinden van (administratie)software en verzorgt de synchronisatie van debiteuren en financiële mutaties.

De installatie van de koppeling vereist een account bij Combidesk. Deze wordt automatisch aangemaakt bij de installatie van de koppeling. Beschik je reeds over een Combidesk account hebt, dan kun je hiermee inloggen en de koppeling onderdeel maken van je bestaande account.

Let op: deze koppeling wordt aangeboden door Combidesk. Zij leveren het onderhoud & support en brengen daar 20 euro per maand (rechtstreeks) voor in rekening.

Hoe werkt de koppeling precies?

Alle facturen die je verstuurt vanuit Simplicate, worden automatisch gesynchroniseerd naar iMUIS Online zodat je daar de boekhouding kunt doen. Wanneer een factuur in iMUIS Online als betaald wordt gemarkeerd dan zal dit automatisch teruggekoppeld worden aan Simplicate.

De koppeling werkt via een API, waarbij Combidesk als verbindend partner optreedt. De verbinding is beveiligd via een SSL certificaat. Voor de koppeling is een account van Combidesk (zie intro) en iMUIS Online noodzakelijk.

Belangrijke voorbereidingen

Voordat je de koppeling activeert is het belangrijk om onderstaande stappen ter voorbereiding zorgvuldig te doorlopen!

Omzetgroepen correct omschrijven in Simplicate

Aan elke dienst in Simplicate is een omzetgroep gekoppeld. Deze omzetgroep wordt door de boekhoudkoppeling gebruikt om het gefactureerde bedrag juist te boeken als omzet in iMUIS Online.

Om de omzetgroepen in Simplicate te matchen met de grootboekrekeningen in iMUIS Online is het van belang dat de omzetgroepen in Simplicate overeenkomen met die van iMUIS Online. Je kunt dit aanpassen onder Instellingen, Projecten, Omzetgroepen.

De omschrijving van de omzetgroep in Simplicate dient als volgt te zijn opgebouwd:

[grootboekrekening] [spatie] [omschrijving van de grootboekrekening]

Bijvoorbeeld: 8000 Omzet algemeen

De omzetgroepen in Simplicate komen nu overeen met iMUIS Online:

Debiteuren synchroniseren

De boekhoudkoppeling synchroniseert naast facturen ook debiteurgegevens van Simplicate naar iMUIS Online. Wanneer er reeds bestaande debiteuren aanwezig zijn in iMUIS Online, dan zal Combidesk de debiteurgegevens met elkaar matchen. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van het algemene e-mailadres op de relatie (bedrijf / persoon). 

Belangrijk dus wanneer in iMUIS Online debiteurgegevens zijn opgeslagen, dat deze worden voorzien van het e-mailadres zoals deze in Simplicate is opgeslagen onder CRM > Bedrijfsgegevens / Persoonsgegevens > E-mail.

Activeren van de koppeling

Voor het activeren van de koppeling ga je in Simplicate naar Instellingen > Facturen > Boekhoudkoppeling. Klik bij iMUIS op ‘Installeren’:

De koppelpagina van Combidesk wordt nu geopend waarbij je Simplicate en iMUIS Online in beeld ziet en met elkaar kunt verbinden. 

Klik op 'Verbind je Simplicate account':

Simplicate vraagt nu om de domeinnaam in te vullen. Dit is adres waarmee je inlogt op Simplicate en is meestal je bedrijfsnaam. Bijvoorbeeld 'bedrijfsnaam.simplicate.nl'. 

Klik vervolgens op Inloggen via Simplicate.

Omdat je reeds bent ingelogd in Simplicate wordt de vraag gesteld of Combidesk toegang mag krijgen tot jouw Simplicate omgeving:

Je komt, na toestemming te hebben gegeven, weer terug op de koppelpagina van Combidesk. Je ziet hier het e-mailadres van het account waarmee je bent ingelogd in Simplicate. 

Klik op Volgende stap.

Op de volgende pagina zie je jouw e-mailadres onder het Simplicate logo staan, waarmee je verbonden bent. We gaan nu verbinding maken met iMUIS Online. 

Klik op Verbind je iMUIS Online account.

Er wordt om een API key gevraagd. Je kunt deze opvragen in je iMUIS Online omgeving. Log hier op in en klik rechts bovenin op MUIS Apps.

Zoek hier Simplicate op via de zoekbalk, of links vanuit het menu CRM. Klik op het logo van Simplicate.

Kik op Activeer deze app.

Kopieer de code en plak deze op de pagina van Combidesk (onderstaande code is een voorbeeld van de code).

Klik op Test en sla op.

Nadat de koppeling tot stand is gebracht worden een aantal vragen gesteld over de gegevens die gesynchroniseerd moeten worden.

 • Selecteer bedrijfsprofiel
  Dit is het bedrijfsprofiel in Simplicate waarmee de koppeling wordt gelegd. Voor elk bedrijfsprofiel maak je een aparte connectie zoals in dit artikel beschreven.
 • Exporteer facturen
  Kies alleen Ja indien er facturen in Simplicate aanwezig zijn die je wilt synchroniseren met iMUIS Online. Is dit niet het geval, dan kun je kiezen voor Nee.
 • Default omzetrekening
  Geef hier de omzetrekening op die in iMUIS Online aanwezig is en gebruikt moet worden, wanneer de omzetgroep in Simplicate niet als grootboeknummer is gevonden in iMUIS Online. Belangrijk: je vult dit als volgt in: [grootboekrekeningnummer] [spatie] [omschrijving]

Kies ten slotte voor Installeer koppeling.

Belangrijk: het e-mailadres waarmee je bent ingelogd in Simplicate wordt gebruikt om automatisch een account aan te maken bij Combidesk.

Nadat je op Installeer koppeling hebt geklikt, kom je in het overzicht van jouw combi's: de koppelingen die binnen Combidesk zijn gelegd, waaronder nu dus de Simplicate - iMUIS Online koppeling.

Jouw combi's beheren

Op combidesk.com kun je de koppeling (of meerdere koppelingen van Combidesk) beheren. Wanneer je klikt op Mijn combi's heb je per koppeling de volgende opties:

De actieknoppen van links naar rechts:

 • Voer een handmatige synchronisatie uit (standaard wordt iedere 15 minuten gesynchroniseerd)
 • Bekijk het resultaat/logboek van de uitgevoerde synchronisaties
 • Bewerk de koppeling, bijvoorbeeld om deze met een ander account te koppelen of de koppeling te verwijderen
 • Bekijk de statistieken van de uitgevoerde synchronisaties

Facturen aanbieden vanuit Simplicate

Facturen die je vanuit Simplicate verstuurt, dien je vanuit het menu Facturen > Boekhouding aan iMUIS Online aan te bieden.

Selecteer een of meerdere facturen en kies onder Acties voor Verwerken.

Geef vervolgens aan welke boekingsdatum gebruikt moet worden: gelijk aan factuurdatum, of een afwijkende datum.

Dit kan handig zijn wanneer je een factuur verstuurd hebt met als factuurdatum 1 november, maar die eigenlijk op de omzet in oktober geboekt moet worden.

Facturen niet doorsturen naar de boekhouding

Het is ook mogelijk om facturen niet naar de boekhouding te sturen. Dit kan bijvoorbeeld nodig zijn wanneer de facturen reeds in de boekhouding zijn verwerkt. 

 • Wanneer je ervoor kiest om de factuur niet naar de boekhouding te versturen, dan wordt dit automatisch gelogd op de tijdlijn.  
 • De factuur komt in het tabblad Boekhouding daarnaast te staan bij 'Genegeerd'.

Automatisch synchroniseren van gegevens

Combidesk synchroniseert automatisch elke 15 minuten de volgende gegevens:

 • Nieuw aangeboden verkoopfacturen aanmaken als verkoopboeking
  (alleen van Simplicate > iMUIS Online)
 • Volledig betaalde facturen registreren als betaling
  (alleen van iMUIS Online > Simplicate)
 • Gewijzigde of nieuwe debiteuren bijwerken / aanmaken
  (alleen van Simplicate > iMUIS Online)

Heeft u het antwoord gevonden?