Wanneer je taken inplant voor medewerkers wil je ook weten of ze uitgevoerd worden. Daarnaast wil je weten of er (structureel) meer of minder wordt besteed dan wat er voor de taak gebudgetteerd was. Het rapport Gepland versus besteed biedt deze inzichten.

KPI's

KPI

Definitie

Aantal gepland

De som van het aantal uren dat gepland is op taken.

Aantal besteed

De som van het aantal uren dat besteed is op het project, op de dienst of per medewerker.

Waarde gepland

De budgetwaarde van geplande taken. Dat is gelijk aan het aantal budgeturen * uurtarief?

Waarde besteed

De waarde van de uren die besteed zijn op het project, op de dienst of per medewerker. Dit is gelijk aan het Aantal besteed * uurtarief.

Besteed VS gepland (%)

De verhouding tussen de Waarde besteed van een taak, en Waarde gepland. Uitgedrukt in procenten.

Besteed VS gepland (Aantal)

De verhouding tussen Aantal besteed op een taak en Aantal gepland.

Interactieve draaitabel

Het rapport is een zogenaamde interactieve draaitabel. Dit betekent dat jij zelf het aggregatieniveau kunt bepalen door bepaalde velden toe te voegen of te verwijderen. Dit doe je doormiddel van een rechtermuisklik.

Beschikbare velden/niveaus

  • Projectleider

  • Relatie en project

  • Dienst

  • Medewerker

  • Urensoort

Dit zorgt ervoor dat je op elk van deze niveaus, individueel of gecombineerd inzichtelijk kan maken wat 'gepland versus besteed' is.

Was dit een antwoord op uw vraag?