Om uren te kunnen registreren zijn er een aantal voorwaarden:

  • Er moet een project aangemaakt zijn

  • Het project moet beschikken over een dienst

  • 'Uren registreren' moet aan staan en de registratie moeten binnen de begin- en einddatum vallen

  • Op de dienst moet een urensoort toegevoegd zijn

Heb je aan bovenstaande voldaan, dan kun je nog kijken of je bij uren registratie een begin en/of einddatum hebt gevuld (op de dienst). Zo ja, dan kun je alleen (letterlijk) tussen deze data uren registreren.

Per project kun je daarnaast een team samenstellen. Standaard kunnen alle medewerkers uren schrijven. Wanneer daar een restrictie in aangebracht is, dan kunnen alleen zij uren registreren:

Tot slot moet de medewerker zelf over een actief rooster beschikken. Wil je uren registreren op een bepaalde datum, dan moet die datum onderdeel zijn van het rooster van die medewerker.

Als aan alle bovengenoemde voorwaarden is voldaan, dan kun je uren registreren!

Heeft u het antwoord gevonden?