Productiviteit

Via Uren > Rapportage kun je de productiviteit van medewerkers, uitgedrukt in een percentage raadplegen. 

Productieve uren zijn alle uren die geschreven zijn op een facturabel project (interne project worden dus niet meegerekend). Het percentage wordt berekend ten opzichte van de beschikbare uren van een medewerker (dit vind je terug in het rooster van de medewerker) en daar wordt verlof van afgehaald. 

De letterlijke formule voor productiviteit is dus als volgt: 

                                                    Directe uren  
                                                    -------------------      
                                               Rooster uren - verlof

Declarabiliteit

Declarabiliteit is de productiviteit gecorrigeerd met de correcties (af- en bijboekingen). Met als aanvulling dat je op een nacalculatie dienst het vinkje factureren uit kunt zetten. Als je hier uren op registreert, dan worden deze uren gezien als directe uren (productief), maar niet declarabel.

De letterlijke formule voor declarabiliteit is dus als volgt: 

           Directe uren - niet te factureren nacalculatie uren  + correcties  
                                          ---------------------------------------      
                                               Rooster uren - verlof

De meeste medewerkers kunnen zelf niet of nauwelijks sturen op declarabiliteit. De projectleider bepaalt immers vaak onder welke voorwaarde een project gefactureerd wordt. Zo kan er voor gekozen worden om uren af of bij te boeken, waardoor de projectleider de declarabiliteit beïnvloedt. Productiviteit staat dus volledig los van eventuele correcties die gedaan worden met betrekking tot de facturatie. 

Voor meer informatie over productiviteit & declarabiliteit, zie onze blogartikelen:

Was dit een antwoord op uw vraag?