Heeft iemand een taak al opgepakt? Is diegene er nog mee bezig? Of is de taak al afgerond? Dat kun je inzichtelijk maken door gebruik te maken van taakstatussen. Op deze manier kun je voor jezelf en anderen inzichtelijk maken wat de voortgang van taken is.

Taakstatussen definiëren

Ga naar Instellingen > Capaciteitsplanning > Taakstatussen, en definieer een set aan statussen, zoals ‘te doen’, ‘mee bezig’ en ‘gereed’. Hiermee kan de medewerker de voortgang van de taak aangeven en heb je meer inzicht in de planning.

We hebben een standaardset voor je toegevoegd. Pas deze naar eigen inzicht aan, zodat het logisch is bij jouw manier van werken. De volgorde pas je eenvoudig aan door middel van drag and drop.

Je kunt voor iedere status ook aangeven of het betekent dat een taak gereed is als de taak deze status heeft. In de toekomst zullen we dit toevoegen als filteropties en evt. in rapportages en dergelijke.

Gebruik je een status niet meer, maak deze dan inactief. Statussen die je inactief maakt zijn voor gebruikers niet meer te selecteren.

Taakstatussen gebruiken

Nu de taakstatussen zijn gedefinieerd en actief zijn, kun je per taak een status selecteren. Een nieuwe taak krijgt standaard de eerste status. Bijvoorbeeld ‘te doen’. Deze volgorde kun je aanpassen bij de taakstatussen.

Let op: bestaande taken krijgen niet met terugwerkende kracht een status.

Zichtbaarheid status

De status van een taak is op alle plekken in de software zichtbaar en aanpasbaar.

De tab ‘Planning’ op een project:

De sidebar in de capaciteitsplanning:

De taken in de agenda:

De taken die voor je klaarstaan in de timesheet:

Heeft u het antwoord gevonden?