Fiscaal Gemak koppeling foutmeldingen

Lukt het niet om een relatie te synchroniseren naar Fiscaal Gemak en ervaar je een foutmelding? Lees hier voorkomende fouten en oplossingen.

Wessel Bennink avatar
Geschreven door Wessel Bennink
Meer dan een week geleden bijgewerkt

Door Simplicate & Fiscaal Gemak te integreren worden realtime CRM-gegevens doorgestuurd. Dubbel klantgegevens invoeren is verleden tijd! Fiscaal Gemak is fiscale online software voor het opstellen van aangiftes die door accountantskantoren wordt gebruikt. Hoe je deze koppeling instelt, lees je in dit artikel.

Om de koppeling goed te laten werken, is het belangrijk om secuur de benodigde gegevens in te vullen. Wanneer dit niet juist gebeurt, zullen relaties niet gesynchroniseerd worden en wordt er op de tijdlijn van de betreffende CRM-relatie in Simplicate een foutmelding getoond.

In dit artikel zijn de meest voorkomende foutmeldingen terug te vinden, inclusief de oorzaak en de oplossing.

Dit zijn foutmeldingen die vanuit Fiscaal Gemak worden gegenereerd. De foutmelding houdt verband met de reden waarom de gegevens niet in Fiscaal Gemak worden geaccepteerd.

Veel voorkomende foutmeldingen zijn:

Foutmelding: Geen relaties gevonden bij 'koppelen relaties' in de instellingen > integraties.

Deze foutmelding ontstaat doordat de gebruiker in Fiscaal Gemak geen toegang heeft tot (bepaalde) cliëntgroepen en daardoor mag deze gebruiker ook niet de relaties zien via de integraties in Simplicate.

Om dit op te lossen kunnen de volgende stappen in Fiscaal Gemak doorlopen worden:

  • Ga naar het Uw account (Tandwieltje aan de linkerkant) > Instellingen

  • Vervolgens klik je op 'Cliëntgroepen' en vink je de Cliëntgroepen aan waar je toegang tot moet hebben. Het is daarbij belangrijk dat je ook weet welke Cliëntgroepen je hebt in Simplicate en dat de gebruiker daar in ieder geval toegang tot heeft.

  • Om te kijken tot welke cliëntgroepen de gebruiker in Fiscaal Gemak toegang heeft kijk je bij Uw account (tandwieltje aan de linkerkant) > Instellingen > Gebruikers > klik op betreffende gebruikers > tabje Cliëntgroepen (naast Algemeen).

  • Vervolgens wijzig je dit en klik je op 'opslaan'.

Let op: het kan soms voorkomen dat een andere gebruiker gekoppeld is aan de API-sleutel dan de gebruiker die deze foutmelding krijgt. De gekoppelde gebruiker heeft in Fiscaal Gemak toegang nodig tot de cliëntgroepen.

Om te controleren welke gebruiker is gekoppeld, ga je in Fiscaal Gemak naar Uw account (Tandwieltje aan de linkerkant) > Beheer > Koppelingen > API - Koppelingen. Vervolgens klik je op de omgeving en zie je de gekoppelde gebruiker staan. Deze gebruiker moet toegang hebben tot de cliëntgroepen die ook in Simplicate staan.

Afhankelijk van de aanpassing die je hebt gedaan zou je nu in Simplicate bij instellingen > integraties > koppelen relaties het tabblad met succes moeten kunnen openen.

Mocht je hier niet helemaal uit komen, willen we je vragen contact op te nemen met support van Fiscaal Gemak. Deze wijzigingen moeten namelijk in Fiscaal Gemak aangepast worden.

Foutmelding: Identification number already exists [400]

Deze foutmelding kan veroorzaakt worden door dat het RSIN nummer van de CRM-relatie al bestaat in Fiscaal Gemak.

Je kunt in dit geval het RSIN nummer in Simplicate kopiëren en vervolgens plakken in Fiscaal Gemak in het zoekveld. Je zult dan wellicht dubbele cliënten tegenkomen. Vervolgens kun je de keuze maken met welke client de relatie in Simplicate moet worden gekoppeld.

Wanneer je de client opent in Fiscaal Gemak heb je in de URL een ID staan. Deze kun je kopiëren en vervolgens plakken in de instellingen van Fiscaal Gemak in Simplicate (Instellingen > account > Integraties > Fiscaal Gemak > Koppelen relaties > nieuwe tabblad openen > relatie opzoeken en daar het ID in plakken > opslaan).

Vervolgens kan op CRM-niveau opnieuw het vinkje Synchroniseer met Fiscaal gemak’ weer aangezet worden.

Foutmelding: The request is invalid. clientViewModel.EmailAddresses: : Ongeldig e-mailadres. [400]

Deze foutmelding wordt veroorzaakt doordat het mailadres onder het Bedrijf > Bedrijfsgegevens > E-mail niet is ingevuld. Dit veld is verlicht om de relatie succesvol te laten synchroniseren.

Controleer of dit e-mailadres is ingevuld en vul deze in als dat nog nodig is. Vervolgens kan via het tabblad Bedrijfsgegevens het ‘Synchroniseren naar Fiscaal Gemak’ vinkje aangezet worden en klik op ‘Opslaan’ om de relatie opnieuw te synchroniseren.

Foutmelding: The request is invalid. clientViewModel.ContactPerson.Email: Ongeldig e-mailadres. [400]

Deze foutmelding wordt veroorzaakt doordat het mailadres onder het Bedrijf > Contactpersonen bij dit bedrijf > E-mail werk niet is ingevuld. Dit veld is verlicht om de relatie succesvol te laten synchroniseren.

Controleer of dit e-mailadres is ingevuld en vul deze in als dat nog nodig is. Vervolgens kan via het tabblad Bedrijfsgegevens het ‘Synchroniseren naar Fiscaal Gemak’ vinkje aangezet worden en klik op ‘Opslaan’ om de relatie opnieuw te synchroniseren.

Foutmelding: Client not found by ID

Wanneer deze foutmelding wordt weergegeven, heeft dit te maken met dat er in de mapping van Simplicate (te vinden via instellingen > account > integraties > Fiscaal Gemak > koppelen relaties) een ander ID staat dan in de URL van Fiscaal Gemak (te vinden door in Fiscaal Gemak de client te openen en in de URL staat dan het ID van deze client).

Door de ID uit de URL van de client in Fiscaal Gemak te kopieren en plakken naar de mapping in Simplicate, kun je de relatie weer juist koppelen.

De mapping in Simplicate vind je door naar instellingen > account > integraties > Fiscaal Gemak te gaan en vervolgens op 'koppelen relaties' klikken > nieuw tabblad en de relatie opzoeken. Achter de relatie heb je ruimte om het ID neer te zetten.

Vergeet in de mapping niet linksboven op opslaan te drukken. Vervolgens kan op CRM niveau opnieuw het vinkje Synchroniseer met Fiscaal gemak’ weer aangezet worden.

Foutmelding: The requested resource does not support http method 'PUT'. [405]

Deze foutmelding kan op verschillende manieren opgelost worden.

De relatie opnieuw synchroniseren. Het kan zijn dat het een tijdje geleden is dat deze melding is gegenereerd en wanneer je opnieuw synchroniseert, het wel lukt. Het kan ook een tijdelijke storing in de koppeling zijn geweest.

Mocht dit niet werken, kan het volgende geprobeerd worden:

Ga naar de instellingen van Simplicate > Account > Integraties > Fiscaal Gemak en klik verder op ‘koppelen relaties’ en open het nieuwe tabblad. Zoek vervolgens de relatie op.

Wanneer de relatie is gekoppeld, ontkoppel de relatie en sla dit vervolgens op. Vervolgens kun je op CRM-niveau bij het bedrijf / persoon de relatie opnieuw synchroniseren.

Mocht de relatie in de instellingen ook niet meer gekoppeld zijn dan is het beste om de relatie handmatig te koppelen. Dit kan door in Fiscaal Gemak de client (relatie) op te zoeken en deze te openen. In de URL zal vervolgens een ID van zes cijfers zichtbaar zijn. Deze kun je vervolgens kopiëren en plakken in de mapping van de integratie in Simplicate bij de betreffende relatie. Vervolgens kun je het vinkje voor synchroniseren ook aanvinken en dit alles opslaan.

Foutmelding: Authorization has been denied for this request. [401]

Wanneer deze foutmelding naar voren komt bij het synchroniseren van een bedrijf of persoon, betekent dat dat de API-sleutel van de koppeling Fiscaal Gemak is verlopen.

Om de koppeling weer te laten werken, is het van belang dat er een nieuwe sleutel wordt aangevraagd binnen Fiscaal Gemak. Dit kan binnen Fiscaal Gemak via het tandwieltje aan de linkerkant (Uw account) > Beheer > Koppelingen > API-koppelingen. Vervolgens klik je op de omgeving en klik je op het tabje 'sleutel'. Op die pagina heb je de mogelijkheid om een nieuwe sleutel toe te voegen en je krijgt vervolgens dan een pop-up in beeld met een ID en een sleutel.

Zowel de ID als de sleutel kunnen doorgegeven worden aan support van Simplicate. Via het development team wordt de sleutel vervangen. Daarna werkt de koppeling weer en kunnen de relaties opnieuw gesynchroniseerd worden.

Foutmelding: Unknown e-mailAddress for DefaultAssignedToUser [400]

Deze foutmelding wordt veroorzaakt doordat het e-mailadres van een medewerker in Simplicate niet overeenkomt met het e-mailadres van een gebruiker in Fiscaal Gemak.

De volgende stappen kunnen doorlopen worden om dit op te lossen:

  • Controleer welke medewerkers ingevuld staan in Simplicate bij de betreffende relatie bij 'Verantwoordelijke', 'Fiscaal behandelaar', 'Accountancy behandelaar' en 'Administratief behandelaar'.

  • Ga naar HRM > Betreffende medewerker(s) > tab Medewerker > veld 'E-mail werk' en kijk welk e-mailadres is ingevuld.

  • Controleren of dat e-mailadres overeenkomt met het e-mailadres is wat in Fiscaal Gemak staat (te vinden in Fiscaal Gemak Uw account > instellingen > Gebruikers).

Het gaat er in dit geval dan puur om dat het e-mailadres bekend moet zijn bij een gebruiker in Fiscaal Gemak. Deze foutmelding wordt gegenereerd omdat de ingestelde medewerker in Simplicate, als gebruiker in Fiscaal Gemak geen belastingconsulent is.

De gebruiker kan als belastingconsulent in Fiscaal Gemak ingesteld worden door naar de instellingen van Fiscaal Gemak te gaan > Gebruikers > betreffende gebruiker > ‘Ja, is belastingconsulent’ aanvinken > Opslaan.

Vervolgens kan op CRM-niveau opnieuw het vinkje Synchroniseer met Fiscaal gemak’ weer aangezet worden.

Foutmelding: The user for field TaxConsultant should be a tax consultant [400]

Deze foutmelding wordt gegenereerd omdat de ingestelde medewerker in Simplicat, als gebruiker in Fiscaal Gemak geen belastingconsulent is.

De gebruiker kan als belastingconsulent in Fiscaal Gemak ingesteld worden door naar de instellingen van Fiscaal Gemak te gaan > Gebruikers > betreffende gebruiker > Bewerken > ‘Ja, is belastingconsulent’ aanvinken > Opslaan.

Vervolgens kan op CRM-niveau opnieuw het vinkje Synchroniseer met Fiscaal gemak’ weer aangezet worden.


Foutmelding: Too Many Requests [429]

Deze foutmelding wordt veroorzaakt wanneer er overmatige hoeveelheden gegevens geprobeerd wordt te verwerken richting Fiscaal Gemak. Dit resulteert in een overbelasting van hun API. Voor het gebruik van deze API hebben zij daarom limitaties ingesteld. Dit betreft maximaal:

  • 60 aanvragen per minuut

  • Of 5000 per dag

Indien de vastgestelde limitaties overschreden worden, dan kan er vanuit Fiscaal Gemak een tijdelijke blokkade optreden. De blokkade zal ongeveer 10 minuten duren. Gedurende de periode van blokkering tot deblokkering vindt er geen synchronisatie met Fiscaal Gemak plaats. Na deze tijdelijke blokkade kan er weer gebruik van de koppeling gemaakt worden, mits er nog verwerkingscapaciteit over is voor die dag.


Mocht je een foutmelding in Simplicate te zien krijgen welke niet in dit artikel is opgenomen, willen we je vragen om contact met ons op te nemen via chat, mail ([email protected]) of 088 520 0500.

Was dit een antwoord op uw vraag?