Beveiliging en privacy binnen Simplicate

Binnen Simplicate is er veel oog voor de veiligheid en betrouwbaarheid van de software. Dit wordt bepaald door een groot aantal factoren, die hieronder puntsgewijs worden toegelicht.

Verbinding 

Simplicate maakt voor alle verbindingen van en naar de software gebruik van versleuteling middels een 2048 bits SSL certificaat, beveiligd door SHA256withRSA authenticatie en encryptie. Je kunt de software uitsluitend benaderen via deze versleutelde HTTPS verbinding. Via deze link van SSL labs kun je de actuele beoordeling van onze SSL certificaten controleren.

Al het verkeer richting onze servers wordt gecontroleerd door onze high-end WAF (web application firewall). Hiermee worden bijvoorbeeld Bots, DDoS aanvallen, XSS aanvallen, CSRF aanvallen, etc. vakkundig buiten de deur gehouden. We hebben hiervoor een contract gesloten met Imperva Incapsula, specialist en een van de marktleiders op dit gebied, waarbij zij dit soort diensten ook leveren voor banken en verzekeraars. We draaien Incapsula hierbij in PCI-DSS compliant mode.

Opbouw van de software en privacy by design / privacy by default 

Beveiliging en data privacy nemen we zeer serieus bij Simplicate. Hiervoor hebben we in het ontwerp van onze software een aantal belangrijke keuzes gemaakt:

Fysiek gescheiden omgevingen

Wij ontwikkelden onze architectuur zo dat alle omgevingen van klanten fysiek gescheiden zijn. We hebben daarbij ons applicatieplatform volledig gecontaineriseerd opgebouwd, met applicatiecontainers per klant, waardoor klanten volledig in hun eigen omgeving werken. Daarnaast heeft elke klant zijn eigen gescheiden database, om vermenging van gegevens in iedere situatie te voorkomen. 

Back-ups

Wij maken dagelijks beveiligde back-ups van gegevens op meerdere gescheiden locaties.

Multi-factor authenticatie

Naast een gebruikersnaam en wachtwoord ondersteunen wij multi-factor authenticatie. Wij adviseren iedere klant hier gebruik van te maken. Daarnaast is het goed om te melden dat alle wachtwoorden ge-encrypt en met een onomkeerbare hash worden opgeslagen in de database.

Uitgebreide rechten en autorisatie

Voor iedere gebruikersgroep is exact aan te geven tot welke modules en acties deze (API) gebruiker toegang heeft. Zo kan ongewenst handelen voorkomen worden.

AVG / GDPR compliance

Om als organisatie maximaal te kunnen voldoen aan AVG / GDPR wetgeving, is er in Simplicate voor 25 mei een AVG / GDPR functionaliteit beschikbaar. Deze bevat de volgende mogelijkheden:

  • Vastlegging van de AVG / GDPR contactpersoon binnen jouw organisatie en het digitaal ondertekenen van de verwerkersovereenkomst.

  • GDPR compliance pagina, waarin je precies ziet welke personen en API keys op welke manier toegang hebben, of hebben gehad, tot persoonsgegevens. 

  • Optionele GDPR activering welke bij persoonsgegevens velden beschikbaar maakt voor toestemming, bron en bewaartermijn.

Voor meer informatie over AVG, klik hieronder:

Datacenter 

De Simplicate servers en netwerkverbindingen draaien op basis van de cloud diensten van DigitalOcean. De DigitalOcean-cloud werkt vanuit beveiligde datacenters met state-of-the-art (elektronische) beveiliging. De locatie van het datacenter is in Amsterdam, Nederland (AMS2) en valt volledig binnen de Europese wetgeving. Wij hebben daarnaast met DigitalOcean een Data Processing Agreement gesloten.

Op het datacenter en de infrastructuur zitten de volgende ISO cerificeringen (certificaat op aanvraag beschikbaar):

  • ISO27001

  • ISO9001

Wij werken voor toegang tot de servers enkel met beveiligde VPN verbindingen en daarbij hebben wij strikt gecontroleerde toegang tot servers met Multi-Factor autorisatie. 

Wil je nog meer informatie over de beveiliging van Simplicate? Klik dan op deze pagina.

Was dit een antwoord op uw vraag?