Bij Instellingen > Uren > Registeren kun je de instellingen met betrekking tot de urenregistratie instellen:

Weergave voor tijdregistratie

Leuker kunnen we hier niet maken, wel makkelijker! Daarom hebben we veel tijd besteed aan de manier waarop je je uren kunt plannen/registreren in Simplicate.

Je bepaalt bij deze instelling voor het hele bedrijf via welke weg de uren geregistreerd moeten/kunnen worden:

  • Agenda

  • Timesheet

  • Keuze aan gebruiker
    Wanneer je de keuze aan de gebruiker over laat, dan kun iedereen dit voor zich zelf bepalen via zijn/haar profiel (rechtsboven in Simplicate).

Agendaweergave

Je stelt hier de standaardweergave in voor iedereen. Iedereen kan hier vervolgens wel zelf van afwijken:

  • Dag

  • Week

  • Werkweek

Starttijd in agenda

Dit is letterlijk de 'vanaf' tijd in de agenda. Eerder dan dit tijdstip kan er dus ook geen tijd geregistreerd worden. 

Eindtijd in agenda

Dit is letterlijk de 'eind' tijd in de agenda. Later dan dit tijdstip kan er dus ook geen tijd geregistreerd worden. Let op: als je hier geen limiet aan wil geven, noteer hier dan 23:59. Vul hier geen 0:00 in!

Minimale tijdsregistratie in minuten

Dit is het aantal minuten wat er minimaal geschreven dient te worden door de medewerker. Wanneer je bijvoorbeeld 10 minuten schrijft en de instelling staat op 15 minuten, dan zal Simplicate een melding geven dat de minimale tijdsregistratie 15 minuten is.

Voorkeur tijdsstap in agenda (in minuten)

Het aantal minuten dat je hier opgeeft, is het aantal minuten waarmee er geregistreerd wordt in het tabblad registreren in de agenda weergave. Ieder urenblok dat je aanmaakt met deze instelling zal minimaal deze hebben ongeacht van het zoomniveau waarop je zit. Als je het urenblok groter wilt maken dan zal het urenblok automatisch worden vergroot met de hoeveelheid die staat ingesteld als interval.

Als je gebruik maakt van een timer in de Simplicate browserextensie wordt deze ook afgerond naar het interval dat hier staat ingevuld.

Met deze instelling word je verplicht om volgens de tijdsstappen te registreren. Hier kan niet van af worden geweken. Let op: dit geldt voor alle plekken waar tijd wordt geregistreerd!

Als deze instelling actief is, is het niet langer mogelijk gebruik te maken van de tweewegs agenda integratie. Actieve integraties worden automatisch omgezet naar éénwegs-synchronisatie. Afspraken uit een externe agenda worden dan nog wel getoond worden in de Simplicate-agenda.

Voorkeur tijdsstap verplichten

Wil je er zeker van zijn dat medewerkers een bepaald aantal minuten per keer registreren? Kies dan voor 'ja'. Met deze instelling kun je de ingestelde interval afdwingen. Als je bijvoorbeeld een interval van 15 minuten hebt ingesteld dan zal de medewerker met stapjes van 15 minuten uren kunnen registreren. Wanneer deze instelling op 'nee' staat dan wordt er nog steeds gebruik gemaakt van het aantal minuten dat er bij het interval staat ingesteld, echter kan de medewerker hier wel handmatig van afwijken.

Deze instelling ook werkt ook door op de browserextensie. Het is dus mogelijk om hiermee het interval af te dwingen in de extensie.

Gebruik locatie in agenda

  • Ja

  • Nee

Wanneer je deze instelling op Ja zet, dan kun je in de agendaweergave een locatie noteren. Je hebt bij de locatie altijd twee opties: die van het eigen bedrijf, of die van de klant. De locatie in de agenda heeft verder geen functie en is ook nergens anders aan gekoppeld.

Urencontrole

De urencontrole functionaliteit biedt de mogelijkheid om uren te controleren en accorderen. Door deze functie aan te zetten dienen uren op nacalculatie eerst goedgekeurd te worden voordat deze bij gereed voor facturatie komen te staan.

Was dit een antwoord op uw vraag?