BI: Gefactureerde omzet per dienst

In welke dienstverlening ben je het sterkst actief en welke diensten leveren minder omzet op? Ontdek het middels BI.

Jorrit Vermeulen avatar
Geschreven door Jorrit Vermeulen
Meer dan een week geleden bijgewerkt

Verkrijg inzicht in de diensten die je voornamelijk verleent en de omzet die hieruit voorkomt. Je vindt dit centraal terug op deze overzichtspagina.

Alle omzet die getoond wordt is altijd gekoppeld aan een standaarddienst en omzetgroep.

Goed om te weten:

  • Bedragen die getoond worden zijn altijd exclusief btw en bevatten alleen facturen die vanuit Simplicate verstuurd zijn.

  • Periodes worden bepaald door de factuurdatum (en dus niet de eventueel afwijkende boekingsdatum)

De overzichtspagina geeft de volgende KPI's weer:

  • Totaal gefactureerd per dienst

  • Ontwikkeling gefactureerde omzet

  • Totaal gefactureerd per klant

Hieronder vind je per KPI een toelichting op de weergegeven informatie.

Totaal gefactureerd per dienst

Deze KPI toont van hoog naar laag de gefactureerde omzet per dienst. Alle diensten die je als bedrijf verleent zijn altijd gekoppeld aan een 'standaarddienst', ook als je de omschrijving van de dienst wijzigt.

Gefactureerd per dienst

De gefactureerde diensten geeft vaak een gedetailleerder beeld van de omzet ten opzichte van de omzet per omzetgroep.

Op deze manier krijg je snel inzicht in de diensten die je vooral, of juist minder verleent. Hierdoor kun je goed anticiperen op groei of juist krimpende omzet van diensten.

Ontwikkeling gefactureerde omzet

Deze trendlijn laat het verloop van de gefactureerde omzet zien over de tijd. Het overzicht houdt rekening met een eventueel ingesteld filter aan de zijkant.

Omzet ontwikkeling gefactureerd

Tip: klik in de staafdiagram bovenaan (of in het filter aan de rechterkant) een bepaalde dienst aan en ontdek hoe deze zich heeft ontwikkeld de afgelopen periode.

Door je muis over de lijn heen te bewegen, wordt de waarde in die betreffende maand getoond.

Totaal gefactureerd per klant

Deze KPI geeft van hoog naar laag de gefactureerde omzet weer van alle klanten.

Totaal gefactureerd per klant

Door een periode te selecteren aan de zijkant, kun je eenvoudig de Top20-klanten van bijvoorbeeld vorig jaar opvragen.

Detailweergave

In dit rapport staat in de detailweergave een draaitabel met daarin in per standaard dienst per maand de gefactureerde omzet.

Tip: Door met de rechtermuisknop op de kolom 'standaard dienst' te klikken kun je extra kolommen aan de draaitabel toevoegen en/of verwijderen. Hieronder vallen 'relaties' en 'projecten'.

Was dit een antwoord op uw vraag?