BI: Declarabiliteit per dienst

Geeft inzicht in de meer en minder declarabele uren.

Harm-Jan Dijkhuis avatar
Geschreven door Harm-Jan Dijkhuis
Meer dan een week geleden bijgewerkt

Zo kan het bijvoorbeeld zijn dat Advies zeer declarabel zijn terwijl Ontwikkel uren niet declarabel zijn. Om je organisatie gezond te houden is het belangrijk hier een goede balans in te vinden. Deze rapportage helpt hierbij, onder andere door het inzicht in de trends over tijd.

Totaal declarabel in periode

Om niet alle diensten zelf bij elkaar op te hoeven tellen geeft deze KPI inzicht in de totale declarabiliteit in de geselecteerde periode. Het is dus nog niet opgesplitst in diensten maar geeft het eerste inzicht in ‘hoeveel hebben we in totaal aan declarabele uren geschreven?’

Declarabiliteit in periode

De formule van deze KPI is:

De totale verkoopwaarde van de geschreven uren in de geselecteerde periode - correcties op deze urenregels.

Hierbij wordt dus gekeken naar alles wat aan uren is geschreven in de geselecteerde periode in Simplicate. Eventuele correcties (bij-/ afboekingen) op deze geschreven uren worden hier vanaf getrokken, dit kan dus ook positief uitwerken wanneer er meer is bijgeboekt dan afgeboekt.

Verder geeft “totaal geschreven” inzicht in de totale waarde van de geschreven uren, correcties dus buiten beschouwing gelaten. Het verschil tussen deze aantallen geeft dus de gecorrigeerde waarde op in de geselecteerde periode.

Ontwikkeling per maand

Wanneer je een periode van 2 jaar selecteert, is het interessant om te zien of de verkoopwaarde toeneemt, afneemt, of herhalend fluctueert in een bepaalde cyclus. Om die reden wordt ook de ontwikkeling per maand meegenomen in dit overzicht.

Declarabiliteit ontwikkeling

Totaalwaarde declarabel in periode verdeeld per dienst

Deze KPI geeft inzicht in de meeste declarabele diensten. Op basis hiervan kun je dus bepalen welke diensten veel verkoopwaarde genereren.

Declarabiliteit per dienstverlening

In combinatie met de gefactureerde omzet rapportages kun je ontdekken of de diensten met de hoogste verkoopwaarde ook daadwerkelijk de meeste omzet genereren.

Dit wordt automatisch van hoog naar laag weergegeven zodat je snel inzicht krijgt in de meest declarabele uren. Wanneer je doorklikt op een van de diensten, bewegen de overige rapportages mee. Je krijgt op die manier snel inzicht in trends- en totaalwaardes per dienst.

Totaalwaarde declarabel in periode, verdeeld per klant

Ook de declarabele uren per klant worden hier weergegeven om vanuit een andere invalshoek de opbouw van de getallen te zien. Deze KPI geeft inzicht in de wisselwerking tussen trends, declarabele diensten en klanten. Je kunt nu namelijk inzoomen op de (grootste) klant en zien welke diensten hier worden geleverd, welke zijn daarvan het meest declarabel en wat is de trend (per dienst)?

Declarabiliteit per klant

Detail weergave

Bovengenoemde rapportages geven steeds gebundelde data weer. Mocht je benieuwd zijn wat de aantallen zijn per periode per dienst en de trendlijn daarin niet genoeg inzicht geven, dan hebben we de detail weergave om op terug te vallen.

Bovenaan de pagina is een toggle “Overzicht vs Detail”. Binnen ‘Detail’ vind je de tabel waar alle gegevens uitgewerkt worden weergegeven.

Was dit een antwoord op uw vraag?