BI: Declarabiliteit per team

Geeft inzicht in de declarabiliteit per team.

Harm-Jan Dijkhuis avatar
Geschreven door Harm-Jan Dijkhuis
Meer dan een week geleden bijgewerkt

Maak je gebruik van teams? Dan is het interessant om te zien hoe deze zich tot elkaar verhouden v.w.b. declarabiliteit. De bepaling van de waarde en percentage geldt hetzelfde als voor de medewerker rapportage. Deze rapportage laat het echter op team niveau zien.

Belangrijk om in de gaten te houden: een medewerker kan deel uitmaken van meerdere teams. Hierdoor kan de som van declarabele uren hoger uitvallen, omdat deze mogelijk dubbel wordt geteld.

Wederom wordt hier getoond wat de verdeling is in waarde maar ook in percentages.

Was dit een antwoord op uw vraag?