De declarabiliteit zal per medewerker verschillen. Zeker wanneer ook interne werkzaamheden worden uitgevoerd. Hierbij is het belangrijk een goede balans te vinden voor een gezonde organisatie.

Dit overzicht kent een vergelijkbare opzet als de declarabele uren per dienst, er is in deze echter ook een extra โ€˜toggleโ€™ beschikbaar (Tonen in %).

Bovenaan op de pagina vind je eveneens de totalen en trendlijn per week van de declarabiliteit van medewerkers. Vervolgens komt de hoofdrapportage van dit overzicht:

Totaalwaarde declarabel in periode, per medewerker

Deze KPI vertelt iets over de waarde van de door de medewerker geschreven uren. Mocht het zo zijn dat een 'senior' veel 'junior' werkzaamheden uitvoert, dan zul je hier zien dat hij/zij lager in de lijst staat dan je zou verwachten.

Wanneer medewerkers een target per periode hebben, dan helpt deze rapportage om hier inzicht in te krijgen. Tevens kun je weer doorklikken op een medewerker om totalen en trends inzichtelijk te maken per medewerker.

De formule voor declarabele uren blijft gelijk, hier zijn de verkoopwaardes verdeeld per medewerker

Waarde bepaling van target

De waarde van het target wordt bepaald door het productiviteitstarget dat is ingesteld op het rooster van de medewerker. De formule is als volgt:

Per medewerker wordt het volgende opgehaald:

Het aantal uren dat iemand conform rooster verwacht wordt in de periode x het verkooptarief op het rooster van de medewerker x de productiviteitstarget in %

Tonen in %

Niet alleen de waarde hoeft interessant te zijn, iemand die veel junior werkzaamheden uitvoert kan 100% declarabel zijn maar zijn omzet target niet halen. Om die reden is een extra toevoeging aan dit overzicht de weergave in percentages.

Dit overzicht helpt om inzicht te krijgen in hoeveel procent van de geschreven uren declarabele uren zijn.

De hoofdformule in deze rapportages is:

Het aantal geschreven declarabele uren in de periode

---------------------------------------------------------------------------------------------------- * 100%

Rooster uren - verlof

Voorbeeld: Iemand heeft een rooster van 40 uur per week en schrijft 8 uur declarabel dan is diegene: (8 / 40) = 0,20 * 100% = 20% declarabel.

Ook in deze weergave wordt een totaal en een trend weergegeven. Het totaal is gelijk aan de hoofdformule. Voor de trend wordt de berekening per week/maand gedaan, zodat inzichtelijk wordt hoe de percentages zich over de tijd ontwikkelen.

Op deze manier krijg je dus niet alleen inzicht in hoeveel waarde er geschreven is, maar ook hoeveel procent van de uren declarabel is. Hiermee kun je bepalen of de balans declarabele/niet-declarabele uren goed is per medewerker.

Binnen de KPI van totale declarabiliteit vind je ook de productiviteit. Deze wordt berekend middels de volgende formule:

Directe uren (oftewel uren geschreven op een factureerbaar project)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- * 100%

De roosteruren - geschreven verlofuren

Wanneer de productiviteits- en declarabiliteitspercentages van elkaar afwijken dan komt dit waarschijnlijk door uren die op een klant zijn geschreven maar vervolgens zijn gecorrigeerd. Of er zijn uren geschreven op een niet factureerbare urensoort binnen een nacalculatie dienst.

Voorbeeld: iemand heeft een rooster van 40 uur en schrijft 32 uur op een klant. Dit zijn 32 directe uren en 32 declarabele uren. Vervolgens wordt er 8 uur afgeboekt. Dan blijven er 32 directe uren en 24 declarabele uren over. De medewerker is 80% productief en 60% declarabel.

Was dit een antwoord op uw vraag?