Alle collecties
Business Intelligence (BI)
Capaciteitsplanning
BI: Waarde geplande taken per medewerker
BI: Waarde geplande taken per medewerker

Deze rapportage geeft inzicht in de verkoopwaarde van ingeplande taken. Het geeft dus weer hoeveel werk er in de 'pipeline' zit.

Jorrit Vermeulen avatar
Geschreven door Jorrit Vermeulen
Meer dan een week geleden bijgewerkt

De capaciteitsplanning richt zich volledig op het inplannen van uren. Maar hoe staat het er financieel voor? Deze rapportage laat de waarde van alle ingeplande tijd zien en hoe deze zich verhoudt tot het ingestelde target van medewerkers.

Data selectie

De rapportage beperkt zich tot een datum selectie van vandaag en verder. Er wordt dus naar alle toekomstige taken en targets gekeken, inclusief de dag van vandaag.

TIP: bepaal voor jezelf hoe ver je vooruit kijkt. Hoe meer maanden je selecteert in het filter aan de zijkant, hoe meer er als target verwacht wordt en meestal in verhouding minder taken zijn geregistreerd.

Voorbeeld: je verwacht iedere maand een ton omzet en plant ongeveer twee maanden vooruit. Neem als selectie dan twee maanden, om zo het target van een ton af te wegen tegen de verkoopwaarde van alle ingeplande tijd.

Waarde bepaling van taken

De waarde van de taken wordt bepaald door het aantal uur dat is ingepland, vermenigvuldigd met het verkooptarief. Dit laatste kan het tarief van de betreffende medewerker zijn, of het tarief van de urensoort waar de taak op is gebaseerd. Dit is afhankelijk van de instelling op het project.

Waarde bepaling van target

De waarde van het target wordt bepaald door het productiviteitstarget dat is ingesteld op het rooster van de medewerker. De formule is als volgt:

Per medewerker wordt het volgende opgehaald:

Het aantal dagen dat iemand conform rooster verwacht wordt x het verkooptarief op het rooster van de medewerker x de productiviteitstarget in %

Voorbeeld:

  • Iemand werkt 32 uur per week

  • Er is een verkooptarief ingesteld van 100 euro op de medewerker

  • Het productiviteitstarget is ingesteld op 75%

Target waarde = 32 uur x 100 euro x 0,75 = 2400 euro

KPI's

De rapportage bestaat uit de volgende KPI's:

  • Waarde gepland vs target in gehele periode

  • Waarde gepland inclusief target

  • Benodigde planning voor target

Hieronder wordt toegelicht wat de waarde betekent en hoe deze is opgebouwd.

Waarde gepland vs target in gehele periode

Dit laat de verhouding zien tussen de waarde van taken en het target. Idealiter is deze dus 100% of meer.

Waarde gepland

Dit laat de som zien van alle geplande taken over de geselecteerde periode. Of te wel: alle toekomstige taken inclusief vandaag x het tarief van de ingeplande uren.

Waarde target

Onder de Waarde gepland wordt het target van de geselecteerde periode weergegeven. Hoe de waarde wordt bepaald lees je hierboven.

Benodigde planning voor target

Dit laat het verschil zien tussen het beoogde target en de waarde van de ingeplande taken over de geselecteerde periode.

Een positieve waarde betekent dat er dus nog meer tijd ingepland moet worden om het target te halen. Een negatieve waarde betekent dat je meer hebt ingepland dan je als target had bepaald.

Was dit een antwoord op uw vraag?