BI: Detail uren

Deze rapportage geeft inzicht in alle geregistreerde uren en correcties en geeft de mogelijkheid om deze te exporteren voor verdere analyse.

Jorrit Vermeulen avatar
Geschreven door Jorrit Vermeulen
Meer dan een week geleden bijgewerkt

Binnen BI worden enorm veel inzichten geboden door middel van rapportages. Toch kan het zijn dat je bepaalde doorsnedes wilt maken op basis van alle uren en/of correcties.

Het rapport is opgedeeld in twee onderdelen:

  • Registraties

  • Correcties

Registraties

Dit rapport haalt alle data op van geregistreerde uren in Simplicate, rekening houdend met eventuele filters die je hebt toegepast.

Nadat je je selectie hebt bepaald, kun je de dataset downloaden via de drie puntjes > Downloaden > CSV-bestand.

Het CSV-bestand is vervolgens te openen / te importeren in Excel voor verdere analyse.

Correcties

Dit rapport geeft een overzicht van het saldo van de uitgevoerde correcties. Dit is in twee overzichten per 'reden correctie' inzichtelijk gemaakt, in waarde en in aantal uren.

'Saldo' van uitgevoerde correcties houdt in dat hier zowel de positieve als de negatieve correcties in verwerkt zijn. Anders gezegd, de som van positief en negatief.

Verder is er een interactieve detailtabel toegevoegd om verder in de correcties te kunnen duiken. Hierbij kun je kolommen aan- en uitzetten door een klik met de rechtermuisknop op een kolomnaam. Vervolgens krijg je de optie om een kolom te verbergen of te tonen.

Was dit een antwoord op uw vraag?