Wanneer je een foutje op de factuur hebt gemaakt en je wilt dit oplossen dan kan dit doormiddel van het sturen van een creditfactuur.

Het crediteren van een factuur

Wanneer de factuur reeds is verstuurd, dan kan de fout alleen hersteld worden door de factuur te crediteren. In dit geval blijft de originele factuur bestaan en komt er een creditfactuur bij onder een ander factuurnummer.

Een factuur kun je crediteren in de Facturenmodule. Ga hiervoor naar de originele factuur onder het tabblad 'Openstaande facturen' of 'Alle facturen'. Klik de desbetreffende factuur open en ga via 'Meer' naar 'Maak creditfactuur':

Als je hierop hebt geklikt, wordt een pop-up getoond, waarin wordt benoemd dat het alleen mogelijk is om een factuur in zijn geheel te crediteren.

Vervolgens klik je op ‘Creditfactuur maken’ en wordt de creditfactuur gemaakt. Op het moment dat je de creditfactuur wilt versturen, krijg je twee opties:

  1. Terugzetten naar ‘Te factureren’

  2. Een nieuwe conceptfactuur maken met dezelfde inhoud.


Optie 1: Terugzetten naar te factureren

Wanneer gekozen wordt voor deze optie, wordt de creditfactuur verstuurd, waarbij alle diensten teruggezet worden onder ‘Te factureren’. Dit betekent dat je na het versturen van de creditfactuur opnieuw kan bepalen wat je met de diensten wilt doen: afboeken, overboeken, corrigeren of gewoon opnieuw factureren.

Optie 2: Een nieuwe conceptfactuur maken met dezelfde inhoud

Wanneer er gekozen wordt voor deze optie, wordt de creditfactuur verstuurd waarbij er gelijk een nieuwe conceptfactuur wordt klaargezet. Deze conceptfactuur bestaat uit dezelfde diensten als die je hiervoor hebt gecrediteerd. Let op: wanneer je de prijs van een abonnement op de factuur hebt gewijzigd, dan werkt deze wijziging niet door op de nieuwe conceptfactuur.

Nadat je de creditfactuur hebt verzonden, vind je een nieuwe factuur onder ‘conceptfactuur’. Wil je toch dat de factuurregels naar 'Te factureren' gaan? Verwijder dan simpelweg de conceptfactuur.

Let op: Bij het crediteren van een factuur waar geen project aan is gekoppeld, wordt bij het crediteren alleen de optie ‘Een nieuwe conceptfactuur maken met dezelfde inhoud’ getoond, omdat alleen regels die gekoppeld zijn aan een project teruggezet kunnen worden naar ‘Te factureren’.

Meer informatie over het crediteren van een factuur vind je in dit artikel.

Was dit een antwoord op uw vraag?