Automatisch genereren van een factuur

Afhankelijk van de opbouw van een project, zet Simplicate automatisch het project klaar in de Facturen module om gefactureerd te kunnen worden. Diensten met facturatie methode Nacalculatie of Vaste prijs worden klaargezet onder 'Te factureren'. Diensten met facturatie methode Abonnementen kunnen worden klaargezet onder 'Conceptfacturen' (afhankelijk van de gekozen instelling).

Om de factuur op te stellen klik op de desbetreffende debiteur en vink de regels aan die gefactureerd moeten worden. Klik vervolgens op 'Maak factuur'.

Zijn er bepaalde regels die niet mogen worden gefactureerd vanwege bijzondere omstandigheden? Dan kan de desbetreffende regel worden afgeboekt door deze regel aan te vinken en op 'Afboeken geselecteerde regels' te klikken. De regels worden afgeboekt en zodoende niet gefactureerd. Op het project blijven de afgeboekte regels zichtbaar voor interne doeleinden. Zie voor meer informatie het artikel over afboeken.

Handmatig opstellen van een factuur

Indien er geen gebruik wordt gemaakt van de Projecten module kan er per debiteur ook een losse factuur worden aangemaakt. Hier staat beschreven hoe een factuur handmatig kan worden opgesteld.

Factuur verzenden

Wanneer de factuur is opgesteld kunnen er nog een aantal zaken worden gewijzigd via 'Eigenschappen'. Naast wijzigingen doorvoeren bij Eigenschappen, is het ook mogelijk om bij Verstuur factuur ervoor te kiezen om gegevens te wijzigen en vervolgens deze wijzigingen op te slaan voordat de factuur op een later moment verzonden wordt naar de klant. Wijzigingen die je kunt doen en opslaan zijn bijvoorbeeld e-mailadressen in de cc of een bijlage toevoegen.

Om te controleren hoe de factuur in PDF eruit komt te zien, klik dan op PDF:

Wanneer de factuur volledig is opgemaakt en zorgvuldig gecontroleerd, dan kan deze verstuurd worden door op 'Verstuur factuur' te klikken. In het venster wat zich opent worden de facturatie voorkeurinstellingen van de desbetreffende organisatie automatisch overgenomen:

Indien gewenst kunnen hierin nog aanpassingen worden gedaan, waarna de factuur daadwerkelijk kan worden verstuurd door middel van 'Verstuur factuur' rechts onderin. Na het versturen komt de factuur in het tabblad 'Openstaande facturen' te staan.

Heeft u het antwoord gevonden?