Corrigeren van uren kun je op drie plekken doen.

Project > Uren > Detail uren (hier kun je alle uren corrigeren):

Te Factureren (hier kun je alleen uren op basis van nacalculatie corrigeren):

Conceptfacturen (hier kun je alleen uren op basis van nacalculatie corrigeren):

Zodra je op corrigeren + en - klikt, zie je onderstaande afbeelding. Je kunt hier een correctie maken op het aantal uren (zowel + als -) en op het tarief (zowel + als -).

De gevolgen van een correctie

  • Een correctie beïnvloed het restant budget. De formule voor het restant budget is: Budget - Besteed - Ingepland - Correcties
  • Een negatieve correctie ((een -), dit wordt ook wel afboeken genoemd) heeft dus als gevolg dat het restant budget wordt vergroot. 
  • Een correctie beïnvloed de declarabiliteit van medewerkers. Een negatieve correctie (afboeking) betekent dat een medewerker minder declarabel dan productief is. 
  • De correcties zijn ook opgenomen in de projectresultaat-rapportage.
Heeft u het antwoord gevonden?