Corrigeren van uren kun je op drie plekken doen.

Projecten:

De eerste plek waar je uren kunt corrigeren is in de module projecten. Ga naar een Project > Tabje Uren > Detail uren > achter elk geschreven uur staat de knop acties. Via deze knop kun je uren corrigeren:

Factuurmodule:

In de factuurmodule kun je op twee plekken de uren corrigeren. De eerste plek is onder de tab 'Te Factureren' (hier kun je alleen uren op basis van nacalculatie corrigeren):

De tweede plek waar je uren kunt corrigeren in de factuurmodule is is in de tab 'Conceptfacturen'. Hier vind je de optie door bij diensten op acties > bewerken te klikken en vervolgens in de dienst kun je bij de uren > acties, kiezen voor corrigeren. Let op: hier kun je alleen uren op basis van nacalculatie corrigeren:

Zodra je op corrigeren + en - klikt, zie je onderstaande afbeelding. Je kunt hier een correctie maken op het aantal uren (zowel + als -) en op het tarief (zowel + als -). Daarnaast geef je de reden van de correctie op:

Instellen redenen van correcties 

Onder Instellingen > Projecten > Correcties kun je instellen welke redenen jij wilt gebruiken en kun je nieuwe redenen toevoegen.

De gevolgen van een correctie

  • Een correctie beïnvloedt het restant budget. De formule voor het restant budget is: Budget - Besteed - Ingepland - Correcties

  • Een negatieve correctie ((een -), dit wordt ook wel afboeken genoemd) heeft dus als gevolg dat het restant budget wordt vergroot. 

  • Een correctie beïnvloedt de declarabiliteit van medewerkers. Een negatieve correctie (afboeking) betekent dat een medewerker minder declarabel dan productief is. 

  • De correcties zijn ook opgenomen in de projectresultaat-rapportage.

Heb je het antwoord gevonden?