Alle collecties
Facturen
Werken in Facturen
Factureren naar het buitenland
Factureren naar het buitenland

In dit artikel is beschreven hoe je via Simplicate kunt factureren aan klanten die in het buitenland gevestigd zijn.

Jorike van Dijken avatar
Geschreven door Jorike van Dijken
Meer dan een week geleden bijgewerkt

Btw-codes

Om te kunnen factureren aan het buitenland, is het allereerst van belang dat je de juiste btw-codes hebt gedeblokkeerd in de instellingen:

Per dienst koppel je een btw-code. Dit kun je dus doen nadat je in de instellingen de juiste btw-codes onder Instellingen hebt gedeblokkeerd. 

Let op: standaard wordt bij het toevoegen van een nieuwe dienst op een project de BTW code gebruikt die in CRM bij de relatie is ingesteld of in de instellingen van de dienst is gekoppeld. Je kunt hier echter van afwijken door hier simpelweg een andere BTW code te selecteren:

Toelichting op de factuur

In sommige gevallen is het verplicht om op de factuur te vermelden waarom er geen btw in rekening wordt gebracht, bijvoorbeeld bij ICP. Je kunt de tekst hiervan zelf instellen op de btw-code: Btw verlegd / Exempt from VAT.

De tekst die je hebt ingesteld op de btw-code wordt, indien deze van toepassing is op de factuur, vermeld op de factuur:

Let op: Wanneer je bij een factuursjabloon gebruik maakt van een standaardnotitie op de factuur, wordt de tekst die toebehoort aan de btw-code (in bovenstaand voorbeeld btw verlegd) niet getoond. Je zult dan de notitie moeten weghalen om zo alsnog de tekst te tonen die betrekking heeft op de btw-code. 

CRM-gegevens

Wanneer je gebruik maakt van een buitenlandse btw-code op een factuur, dan moet het adres in CRM ook een buitenlands adres zijn.

Bij het tabblad Facturatie op de relatie (voorkeurinstellingen voor de facturatie) moet daarnaast het btw-nummer ingevuld zijn. Let op: als je een boekhoudkoppeling hebt, moet je bovendien het btw-nummer zonder spaties of tekens invullen. 

Factuursjabloon

Wil je de factuur ook in een andere taal versturen, dan kan je hier een aparte factuursjabloon van maken. Op dit sjabloon kun je aangeven dat de omschrijving van de btw-code automatisch op de factuur gezet moet worden.


Koppel dit factuursjabloon vervolgens in CRM, bij het tabblad facturatie (voorkeurinstellingen voor de facturatie):

Was dit een antwoord op uw vraag?