Ga naar Instellingen > Facturen > Factuursjablonen. Je ziet hier standaard al in factuursjabloon staan, genaamd 'standaard'. Je kunt echter zoveel factuursjablonen aanmaken als je wilt via de +Nieuw knop rechtsboven. Per factuursjabloon kun je het volgende instellen:

Eigenschappen factuursjabloon

 • Geef het factuursjabloon een omschrijving
 • Formattering aanhef in adressering:  Kies hier hoe je personen wilt aanschrijven vanuit Simplicate. Hieronder zie je per optie een voorbeeld: 

Formeel:  t.a.v de Heer van Buiten
                           
Formeel + initialen: t.a.v. Mevrouw S. van der Veen
   
Informeel: t.a.v. Saskia van der Veen

 • Stuur uren mee als bijlage op de factuur: Zet deze op Ja wanneer je, geschreven uren op basis van nacalculatie wilt tonen in de bijlage van de factuur.
 • Stuur kosten mee als bijlage op de factuur: Zet deze op Ja wanneer je, geregistreerde kosten op basis van nacalculatie wilt tonen in de bijlage van de factuur. 
 • Stuur kilometers mee als bijlage op de factuur: Zet deze op Ja wanneer je geregistreerde kilometers wilt tonen in de bijlage van de factuur.
 • Geblokkeerd: Zet deze op Ja wanneer je het factuursjabloon niet meer wilt gebruiken. 

Prijstabel

Voorkeurinstellingen prijstabel factuur (vink hier aan welke kolommen van de prijstabel je wel of niet wilt tonen):

 • Aantal
 • Prijs
 • Toelichting

De rest van de kolommen wordt standaard weergegeven.

Voorkeurinstelling prijstabel per facturatiemethode (geef hier per onderdeel weer in hoeverre je de regels wilt samenvatten /  juist gespecificeerd op de factuur wilt tonen):

 • Nacalculatie
 • Kilometers
 • Termijnen

Bijlagen 

Voettekst

Instellingen voettekst
Je stelt hier de marges in, zodat je zelf bepaald waar de voetteksten op de factuur getoond moeten worden.

Voetteksten en notitie op de factuur
Vul hier de voetteksten in die automatisch op de factuur getoond moeten worden. Maak je gebruik van een betaaltermijn, dan wordt de voettekst 'Factuur voettekst standaard' automatisch getoond. Maak je gebruik van automatische incasso, dan wordt de voettekst 'Factuur voettekst incasso' automatisch getoond, etc.

Per debiteur geef je aan (binnen de CRM-module, tabblad 'Facturatie') of een klant via automatische incasso moet betalen of dat de klant binnen een bepaalde betaaltermijn de factuur moet voldoen.

Vertaling labels

Alle standaard teksten die op een factuur (en de bijlage) staan, kun je hier naar eigen wens wijzigen en in sommige gevallen (het vinkje) wel of niet laten tonen:

E-mailsjabloon

Je vult hier het onderwerp en de inhoud van de e-mail die je wilt gebruiken bij het versturen van de facturen vanuit Simplicate. Zowel in het veld 'Onderwerp E-mail' als 'Inhoud E-mail', kun je gebruik maken van de zogenaamde 'veldteksten' [ P ]. Deze worden grijs gearceerd en verwijzen naar een veld in Simplicate.

Briefpapier

Per bedrijfsprofiel kun je briefpapier selecteren die je bij Instellingen > Algemeen > Briefpapier hebt toegevoegd.

Heeft u het antwoord gevonden?