Via de urenrapportage kun je snel en eenvoudig inzicht krijgen in de geregistreerde uren van medewerkers binnen je bedrijf. 

Hierbij wordt er onderscheid gemaakt tussen twee verschillende rapporten.

 • Een rapport voor het hele bedrijf

 • Een rapport per medewerker

Rapport voor het hele bedrijf:

Binnen het rapport voor het hele bedrijf is in één oogopslag te zien hoeveel beschikbare uren een medewerker nog heeft.

Op het moment dat er uren gepland of geschreven zijn, worden deze getoond onder de kolom 'geregistreerd'. De berekening van de kolom Beschikbaar is:

Roosteruren - Geregistreerd = Beschikbaar.

Indien een medewerker meer uren geregistreerd heeft dan dat deze aan roosteruren heeft, dan zal de kolom Beschikbaar een negatief aantal tonen.

Rapport per medewerker:

In het individuele rapport per medewerker, kun je precies zien in welke regel er correcties gemaakt zijn. 

Uren

 • Roosteruren                 het totaal aantal roosteruren over een periode

 • Geregistreerde uren    het totaal aantal geregistreerde uren over een periode

Productiviteit

Dit is het percentage uren dat productief is. Productieve uren zijn alle uren die zijn geschreven op een facturabel project (interne projecten worden dus niet meegerekend). Het percentage wordt berekend ten opzichte van het aantal roosteruren van de medewerker. Verlof wordt bovendien van de beschikbare uren afgehaald. Daarmee is formule van Productiviteit als volgt:

KPI

 • Indirect             de indirecte uren als percentage van de geregistreerde uren

 • Direct                de directe uren als percentage van de geregistreerde uren

Declarabiliteit

Declarabiliteit is de productiviteit gecorrigeerd met de correcties (af- en bijboekingen). In formulevorm:

KPI

 • Niet declarabel       de niet declarabele uren als percentage van de                                                          geregistreerde uren

 • Declarabel              de declarabele uren als percentage van de                                                                  geregistreerde uren

Voor meer informatie over productiviteit & declarabiliteit, zie onze support artikelen:

Declarabel

Deze KPI staat voor de totale waarde in euro's van alle declarabele uren


KPI

 • Geregistreerd            de totale waarde in euro's van de geregistreerde                                                        declarabele uren

 • Correcties                  de totale waarde in euro's van de correcties op de                                                       declarabele uren                  

 • Declarabel                 [Geregistreerde uren] + [Correcties] 

Filters

 • Datum                        Je kunt alle onderliggende data filteren op een eigen                                                gekozen datumbereik

 • Teams                        Daarnaast kun je ervoor kiezen om alleen de data te tonen                                        van leden van geselecteerde team(s)

 • Leidinggevende       Verder kan je ook selecteren op leidinggevende om zo data                                     behorend bij specifieke leidinggevende te tonen

 • Soort medewerker   Ook kan je er voor kiezen om data te tonen die bij een                                               specifieke medewerker hoort

Was dit een antwoord op uw vraag?