Veel organisaties maken gebruik van tijd voor tijd (tvt). Wanneer er meer uren worden gewerkt dan het rooster van een medewerker, krijgt diegene extra verlof in de vorm van tvt. 

Simplicate maakt het mogelijk om dit automatisch toe te voegen aan het verlofsaldo middels de urencontrole. 

De instellingen

Allereerst adviseren wij een aparte verlofsoort aan te maken via Instellingen > HRM > Verlofsoort, genaamd Tijd voor tijd. Op deze manier kan je namelijk achteraf eenvoudig analyses maken hoeveel tvt iemand (of op totaalniveau) heeft ontvangen. 

Nadat je dit hebt gedaan ga je naar Instellingen > Projecten > Urenregistratie waarbij je de instelling ‘Tijd voor tijd toevoegen via urencontrole’ op Ja zet. Met deze instelling geef je dus aan of je gebruikt wilt maken van het automatisch toevoegen van tvt wanneer iemand meer uren heeft geregistreerd dan zijn of haar rooster.

Hoe het werkt

Via de urenmodule (agenda en timesheet) zie je aan de rechterkant hoeveel uren er zijn geregistreerd en wat de roosteruren zijn, zowel in aantallen als visueel gezien (rood geeft aan dat er meer uren zijn geregistreerd dan het rooster).

Op het moment dat de uren van een medewerker worden goedgekeurd en er meer uren zijn geregistreerd dan het rooster (dit geldt alleen op weekniveau), dan zie je nu automatisch onderstaande pop-up verschijnen:

In deze pop-up vind je de volgende informatie:

  • Het aantal geregistreerde uren in deze week

  • Het aantal roosteruren in deze week

  • De periode van de week (letterlijk de datum vanaf en tot)

  • Vervolgens stelt Simplicate het aantal tvt uren voor dat je kunt toevoegen. Maar zoals je ziet, kan je dit aantal handmatig nog aanpassen wanneer je hier van af wilt wijken.

Na het bevestigen via de groene knop ‘Toevoegen aan saldo’ worden de tvt uren bijgeschreven op het verlofsaldo van de medewerker.

Je kunt de tvt uren nu terugvinden in het verlofoverzicht van de medewerker via HRM > Medewerker > Verlof, incl. een notitie op de tijdlijn zodat je ook terug kunt zien wie wanneer de tvt uren heeft toegekend.  

Let op: wanneer je de goedgekeurde week weer openzet en/of afkeurt, dan worden de reeds toegevoegde tvt uren verwijderd. Bij het weer opnieuw goedkeuren krijg je wederom de beschreven pop-up, waarna je de tvt uren weer kunt toevoegen. Al deze acties worden gelogd op de tijdlijn van de medewerker in HRM!

Heb je het antwoord gevonden?