Verlof- en verzuim statistieken zijn een goede gezondheidsindicatoren voor elke organisatie. Deze rapportages vindt je in Simplicate in de HRM module.

Verlofrapportage

In de Bovenstaande tabel wordt op elke regel de statistieken van een specifieke medewerker getoond. De kolommen zijn onderverdeeld in de hieronder genoemde KPIs.

KPIs

Saldo begin jaar: het start-verlofsaldo. Deze is gelijk aan het eindsaldo van vorig jaar

Toegekend: dit is het toegekende verlof voor het hele jaar.

Opgenomen: alle reeds opgenomen verlof.

Ingepland: het totaal van aangevraagde- en goedgekeurde verlof in de toekomst

Saldo einde jaar: [Saldo begin jaar] + [Toegekend] - [Opgenomen] - [Ingepland])

Weergaven

Saldo in uren:  deze weergave wanneer je het Saldo van de KPIs in uren wil zien.
Saldo in dagen:
Kies deze weergave voor het tonen het Saldo van de KPIs in dagen.
Jaar: Selecteer het jaar waarvoor je de verlofrapportage wil zien.

Filters

Je kunt deze rapportage filteren op één of meerdere verlofsoorten.

Verzuimrapportage

De verzuimrapportage toont het verzuim afgezet tegen het totaal aantal roosteruren over die periode. 

KPIs

Verzuimuren: het totaal aantal verzuimuren over een bepaalde periode.
Roosteruren:
het totaal aantal roosteruren over een bepaalde periode

Weergaven

Maandrapportage:    voor een overzicht per maand
Kwartaalrapportage:
voor een overzicht per kwartaal
Halfjaarraportage:    
voor een overzicht per halfjaar
Jaarraportage:          
voor een overzicht per jaar
Per medewerker:      
voor een overzicht per medewerker
Per team                    
voor een overzicht per team

Heeft u het antwoord gevonden?