Verlof- en verzuim statistieken zijn een goede gezondheidsindicatoren voor elke organisatie. Deze rapportages vind je in Simplicate in de HRM-module.

Verlofrapportage

In de Bovenstaande tabel wordt op elke regel de statistieken van een specifieke medewerker getoond. De kolommen zijn onderverdeeld in de hieronder genoemde KPI's.

KPI's

Saldo begin jaar: het start-verlofsaldo. Dit is gelijk aan het eindsaldo van vorig jaar.

Toegekend: dit is het toegekende verlof voor het hele jaar.

Opgenomen: al het reeds opgenomen verlof.

Ingepland: het totaal van aangevraagd- en goedgekeurd verlof in de toekomst.

Saldo einde jaar: [Saldo begin jaar] + [Toegekend] - [Opgenomen] - [Ingepland])

Weergaven

Saldo in uren: kies deze weergave wanneer je het Saldo van de KPIs in uren wil zien.
Saldo in dagen: kies deze weergave voor het tonen het Saldo van de KPIs in dagen.
Jaar: selecteer het jaar waarvoor je de verlofrapportage wil zien.

Filters

Je kunt deze rapportage filteren op één of meerdere verlofsoorten met behulp van het filter links bovenin het scherm.

Verzuimrapportage

De verzuimrapportage toont het verzuim, afgezet tegen het totaal aantal roosteruren over die periode. 

KPI's

Verzuimuren: het totaal aantal verzuimuren over een bepaalde periode.
Roosteruren: het totaal aantal roosteruren over een bepaalde periode

Weergaven

Maandrapportage:    voor een overzicht per maand
Kwartaalrapportage: voor een overzicht per kwartaal
Halfjaarraportage:     voor een overzicht per halfjaar
Jaarraportage:           voor een overzicht per jaar
Per medewerker:       voor een overzicht per medewerker
Per team                     voor een overzicht per team

Filters

Je kunt deze rapportage filteren op één of meerdere verzuimsoorten met behulp van het filter links bovenin het scherm.

Was dit een antwoord op uw vraag?