BI: Resultaat per medewerker

Geeft inzicht in het resultaat dat gehaald wordt op uren per medewerker.

Harm-Jan Dijkhuis avatar
Geschreven door Harm-Jan Dijkhuis
Meer dan een week geleden bijgewerkt

Dit geeft dus weer of de verkoopwaarde van de uren van een medewerker in gezonde verhouding staan ten opzichte van de kostprijs.

Dit overzicht bestaat uit de volgende KPI's:

  • Gemiddeld resultaat per periode

  • Resultaat per medewerker

  • Resultaat per leidinggevende

In dit rapport wordt gewerkt met percentages om inzicht te geven in de mate waarin de verkoopwaarde van uren de kostprijs dekt. De waardes zijn eventueel in de detailweergave in te zien waar ook de berekeningen worden gemaakt.

Zolang het resultaat positief is dekt de verkoopwaarde van de uren de kostprijs. Hoe dichter bij 0 of hoe verder in de min hoe minder de verkoopwaarde dekkend is voor de kostprijs.

De percentages per medewerker worden als volgt berekend:

(Verkoopwaarde declarabele uren - Kostprijs alle roosteruren)/Verkoopwaarde decl. uren * 100%

  1. Voorbeeld: (1000 - 300) / 1000 * 100% = 700 / 1000 * 100% = 70% resultaat

  2. Voorbeeld 2: (4.980 - 7.600) / 4.980 * 100% = -2.620 / €4.980 * 100% = -52,6% resultaat

Let op: Wanneer medewerkers een resultaat van 100% halen dan wordt de volledige verkoopwaarde van geschreven uren als resultaat gezien. In dat geval is waarschijnlijk de kostprijs van de medewerker niet gevuld in het rooster.

De kostenprijzen in deze berekening gaan tot maximaal 2 jaar terug in de tijd.

Gemiddeld resultaat per periode

Geeft inzicht in het verloop van het totale resultaat, verdeeld over de periodes. Op deze manier krijg je inzicht of je kostprijzen van je medewerker, door eventuele salariswijzigingen, in balans blijven met de verkooptarieven.

Een andere invloed op het resultaat kunnen afboekingen zijn. In dat geval is de verkoopwaarde van uren lager, waardoor het percentage lager zal uitvallen.

Tip: Klik door op een van de medewerkers om de trend van het resultaat trend medewerker in te zien. Hierdoor kun je zien per medewerker wat de invloeden op het resultaat zijn van veranderingen in kostprijzen en in de verkooptarieven per uur of medewerker.

Resultaat per medewerker

Dit overzicht geeft de resultaten weer die een medewerker behaalt. Dit wordt gedaan over de periode die is ingesteld in de filters en in percentage weergegeven.

Voorbeeld: Een medewerker heeft op een nacalculatie dienst 20 uur geregistreerd, tegen een verkooptarief van 100 euro. De kostprijs van de medewerker is 80 euro per uur. Van de 20 uur zijn 18 uur factureerbaar en 2 uur wordt niet gefactureerd (gecorrigeerd).

Verkoopwaarde declarabel = 18 * 100 = 1800 euro.

Kostprijs alle uren = 20 * 80 = 1600 euro.

((1800 - 1600) / 1800) * 100 = (200/1800) * 100 = 11,11% resultaat

Was dit een antwoord op uw vraag?