BI: Resultaat per urensoort

Geeft inzicht in het brutomarge dat gehaald wordt op uren per urensoort

Harm-Jan Dijkhuis avatar
Geschreven door Harm-Jan Dijkhuis
Meer dan een week geleden bijgewerkt

Op deze manier krijg je inzicht of de kostprijs van de medewerkers die op een urensoort schrijven in balans is met de verkoopwaarde van deze urensoort.

Dit overzicht bestaat uit de volgende KPI's in waarde en in percentages:

  • Gemiddelde brutomarge per periode

  • Brutomarge per urensoort

  • Brutomarge per medewerker

  • Brutomarge per klant

De berekening en achterliggende logica is vergelijkbaar met het ā€˜Overzicht: per medewerkerā€™ zoals eerder beschreven. De rapportages kennen de volgende onderliggende formules:

Brutomarge in % per urensoort:

(Verkoopwaarde declarabele uren - Kostprijs alle uren)/Verkoopwaarde decl. uren * 100%

Brutomarge in waarde per urensoort:

Verkoopwaarde declarabele uren- Kostprijs alle uren

Deze rapportage helpt door over verschillende assen te kijken of er wellicht teveel geschreven wordt door een senior op 'junior' urensoorten. Wanneer dit het geval is zal de kostprijs dus hoog zijn ten opzichte van de verkoopprijs. De taken moeten wellicht anders verdeeld worden, of de verkoopprijs moet omhoog.

Tip: Door steeds in te zoomen op een opvallende urensoort of medewerker krijg je inzichten op welke urensoorten of welke medewerker op de urensoort minder goed scoort en kun je gericht actie ondernemen.

Was dit een antwoord op uw vraag?