BI: Budget per urensoort

Krijg inzicht in budget en besteding per urensoort

Jan van der Weide avatar
Geschreven door Jan van der Weide
Meer dan een week geleden bijgewerkt

Hoeveel heb ik overkoepelend gebudgetteerd op een bepaalde urensoort? Hoeveel is er reeds besteed op die urensoort? Aan welke type werkzaamheden moet ik de meeste tijd besteden? Op die vragen geeft dit rapport antwoord.

Toepassing

Urensoorten zijn veelal de werkzaamheden of de rollen binnen jouw organisatie. Met dit rapport kun je op dat niveau inzichtelijk maken hoeveel je hebt gebudgetteerd (in zowel uren als waarde) en hoeveel er is besteed in een bepaalde periode. Zo kun je al jouw actieve projecten selecteren en inzichtelijk maken wat het verschil is tussen de budgetten en de besteding in uren op een bepaalde urensoort en zo achterhalen hoeveel uren je van het type urensoort nog moet gaan uitvoeren!

Budget & besteding per urensoort

We tonen in dit rapport twee grafieken en één tabel. De grafieken tonen budgetten versus besteding; in de linker grafiek op basis van aantallen uren en in de rechter grafiek op basis van waarde (€). In de tabel daaronder vind je standaard vijf velden:

 • Urensoort

 • Budget in uren

 • Besteding in uren

 • Budget in waarde

 • Besteding in waarde

Je krijgt zo snel inzicht op ‘urensoortniveau’. Met de filters aan de rechterzijde kun je de data naar wens filteren. Wil je weten wat je budget is op alle projecten die een begindatum in 2023 hebben? Zet filter ‘Begindatum project’ dan op 2023. Wil je zien hoeveel je in een bepaalde periode op een urensoort hebt besteed? Geef die periode dan aan via filter ‘Periode besteding uren’.

Let op: De laatste filter heeft dus enkel effect op de besteding van de urensoort, niet de budgetten.

Klik je met de rechtermuis op bovenzijde van de tabel, dan is het mogelijk een aantal ‘verborgen’ velden toe te voegen, zodat je jouw gewenste weergave kunt creëren. Deze velden kun je toevoegen als rij:

 • Relatie

 • Relatie - Project

 • Omzetgroep

 • Standaard dienst

 • Projectdienst

 • Abonnementscyclus

Deze velden kun je toevoegen als kolom:

 • Budget - besteed (uren)

 • Budget - besteed (€)

Aandachtspunten

 1. Hou rekening met abonnementen. Bij abonnementen geef je in Simplicate een budget per abonnementscyclus mee. In dit rapport zie je voor abonnementen dus ook enkel het budget per cyclus. De besteding op de urensoort van de abonnementen geeft wel de totale besteding weer. Je kunt dus niet zomaar budget met besteding vergelijken als je gebruik maakt van abonnementen. Wil je graag het budget voor een jaar zien van je maandabonnementen, filter dan aan de rechterzijde op ‘Factuurmethode’ (kies subscription) en ‘Abonnementscyclus’ (kies month). Exporteer vervolgens de tabel naar Excel, voeg een extra kolom toe en vermenigvuldig de budgetten met 12.

 2. De bovenste filter (Periode besteding uren) heeft enkel effect op de besteding, niet op budgetten.

Was dit een antwoord op uw vraag?