BI: Uren per urensoort

Deze rapportage geeft inzicht in de verdeling van alle geschreven uren, zowel productief als improductief.

Jorrit Vermeulen avatar
Geschreven door Jorrit Vermeulen
Meer dan een week geleden bijgewerkt

Het geeft dus inzicht in hoe alle geregistreerde uren zich tot elkaar verhouden. Zo zie je snel de verhouding tussen productieve uren, improductieve tijd, verlof en verzuim over de maanden heen.

Geeft de verhouding weer tussen productieve uren, verlof en verzuim

Alle geregistreerde uren zijn onder te verdelen in de volgende vier categorieën. Hieronder wordt uitgelegd welke uren in welke categorie valt.

Directe uren

Dit zijn alle uren die zijn geregistreerd op projecten waarbij in de projectinstellingen factureren op Ja staat. Er wordt geen rekening gehouden met declarabel ja/nee. Het gaat dus over alle productieve uren.

Indirecte uren

Dit zijn alle uren die zijn geregistreerd op interne projecten waarbij in de projectinstellingen factureren op Nee (Intern project) staat.

Verlof

Dit zijn alle verlofboekingen, zowel vakantie als feestdagen.

Verzuim

Dit zijn alle uren die zijn geregistreerd op een verzuimsoort.

Was dit een antwoord op uw vraag?