Gemiddeld gerealiseerd uurtarief

Het rapport geeft je de mogelijkheid om over verschillende invalshoeken naar het gerealiseerd uurtarief te gaan kijken. Het gerealiseerd uurtarief (ook wel ‘effective rate’) wordt afgezet tegen het aantal uren om projecten goed te kunnen benchmarken. Zo kun je projecten met elkaar vergelijken en beoordelen of een project rendabel is geweest.

Een project met een brutomarge van €1.000,00 ten opzichte van een project met een brutomarge van €10.000,00 hoeft namelijk niet te betekenen dat de ene beter presteert dan de ander, dat hangt van de omvang van het project af.

Let op: dit artikel is met name bedoeld om gestelde vaste prijzen te beoordelen op afgeronde projecten. Zet je filters dus standaard op gesloten projecten en vaste prijs diensten.

Berekening

Het gemiddeld gerealiseerd uurtarief kijkt naar de gefactureerde waarde uit uren. Kosten worden hierin dus uitgesloten. De formule is als volgt:

(Gefactureerd - verkoopwaarde van de kosten) / Bestede uren (excl. correcties)

Kosten worden buiten beschouwing gelaten omdat dit niet vanuit eigen uren komt en dus niets zegt over het uurtarief wat je realiseert en wilt optimaliseren. Ook correcties worden niet meegenomen omdat er juist gekeken wordt naar hetgeen je daadwerkelijk factureert ten opzichte van de ingezette uren. Dus alle bestede uren worden meegenomen.

Voorbeeld:

Stel je maakt 100 uur tegen €100,00 per uur, je hebt dan een verkoopwaarde gecreëerd van €10.000 EUR.

Wanneer je hebt afgesproken met je klant dit achteraf te factureren maar een aantal uren niet declarabel zijn omdat er een fout gemaakt is of de klant onaangenaam verrast is door het bedrag, dan ga je uren afboeken. Als je 20 uur afboekt, factureer je uiteindelijk maar €8.000,-. Je realiseert dan een uurtarief van €80,- per uur.

Hetzelfde geldt wanneer je dezelfde uren maakt, maar een vaste prijs had afgesproken van €8000,-.

In het gemiddeld gerealiseerd uurtarief is het wel lastig om de bijdrage van dit project aan het totaal te bepalen, daarom wordt het gemiddeld gerealiseerd uurtarief ook afgezet tegen het volume van het project in een zogenaamd spreidingsdiagram. Daarin kun je de topprojecten (veel uren, hoog gerealiseerd tarief) en de mindere projecten (veel uren, laag gerealiseerd tarief) snel inzien.

Het rapport gaat in op de gesloten projecten, omdat het project dan pas volledig is. Op einddatum van het project wordt inzichtelijk gemaakt wat het gerealiseerd tarief is voor bijvoorbeeld de projecten die gesloten zijn in februari.

Advies: Bepaal voor het bedrijf het tarief wat jullie moeten realiseren om financieel gezond te zijn. Denk hierbij aan de productieve uren, personeelskosten, overhead kosten en winst die je wilt behalen.

Was dit een antwoord op uw vraag?