Veel organisaties sturen op aantallen uren die in de pijplijn zitten. Op basis daarvan kunnen ze inschatten of er voldoende of wellicht te veel werk aangenomen is.

Data selectie

In het rapport wordt data van geplande taken (in de toekomst) getoond én data van reeds verstreken taken tot 6 maanden in het verleden.

TIP: bepaal voor jezelf hoe ver je vooruit kijkt. Hoe meer maanden je selecteert in het filter aan de zijkant, hoe meer er als target verwacht wordt en meestal in verhouding minder taken zijn geregistreerd.

Voorbeeld: je verwacht iedere maand 1000 uren en plant ongeveer twee maanden vooruit. Neem als selectie dan twee maanden, om zo het target van 2000 uur af te wegen tegen het aantal ingeplande uren.

Bepaling target productieve uren

Het target wordt bepaald door het productiviteitstarget dat is ingesteld op het rooster van de medewerker. De formule is als volgt:

Per medewerker wordt het volgende opgehaald:

Het aantal dagen dat iemand conform rooster verwacht wordt x de productiviteitstarget in %

Voorbeeld:

  • Iemand werkt 32 uur per week

  • Het productiviteitstarget is ingesteld op 75%

Target productieven uren = 32 uur x 0,75 = 24 uur

KPI's

De rapportage bestaat uit de volgende KPI's:

  • Aantal directe uren gepland vs target

  • Aantal directe uren gepland

  • Aantal indirecte uren gepland

Hieronder wordt toegelicht wat de waarde betekent en hoe deze is opgebouwd.

Aantal directe uren gepland vs target

Dit laat de verhouding zien tussen het aantal uren directe van de geplande taken en het target. Idealiter is deze dus 100% of meer.

Aantal directe uren gepland

Dit laat de som zien van alle directe uren die gepland zijn over de geselecteerde periode.

Aantal indirecte uren gepland

Dit laat de som zien van alle indirecte uren die gepland zijn over de geselecteerde periode.

Was dit een antwoord op uw vraag?