Alle collecties
Business Intelligence (BI)
Capaciteitsplanning
BI: Gefactureerd versus besteed (abonnementen)
BI: Gefactureerd versus besteed (abonnementen)

Geeft inzicht in je besteding op abonnementen en daadwerkelijke gefactureerde bedrag.

Carel Dekker avatar
Geschreven door Carel Dekker
Meer dan een week geleden bijgewerkt

De rapportage geeft een inzicht in het daadwerkelijke bedrag dat jouw organisatie heeft besteed aan een abonnementsdienst. Tegenover dit besteedde bedrag staat het bedrag dat er gefactureerd is op deze dienst.

De rapportage bestaat uit uit drie verschillende kolommen; gefactureerd, uren besteed en saldo. Deze drie kolommen worden in geld uitgedrukt, gezien er op een abonnementsdienst niet altijd zeker is op hoeveel uren op welke urensoorten besteed gaan worden.

Aan de hand van deze rapportage kun je inzien op welk abonnement je aan de verwachte besteding hebt voldaan. Wanneer je een hogere besteding hebt dan dat je gefactureerd hebt, zie je dit terug als een negatief saldo. In dat geval is het wenselijk om dit project te gaan onderzoeken en te kijken waardoor dit project is uitgelopen zodat je dit wellicht nog (vroegtijdig) kunt corrigeren.

Oorzaken zouden kunnen zijn:

  • Te weinig budget voor de dienst;

  • De dienst kost meer tijd dan alvorens was bedacht.

Was dit een antwoord op uw vraag?