De gefactureerd en forecast rapportage geeft inzicht in de omzet die je per maand verwacht, ten opzichte van wat al gefactureerd is van deze omzet. Zo weet je altijd wat je aan omzet kunt verwachten en daarnaast of de facturen hiervoor al de deur uit zijn. 

De rapportage bestaat uit: 

  • Forecast sales 

  • Forecast projecten

  • Gefactureerde omzet

Je vindt de rapportage via projecten > rapportage > gefactureerd en forecast.

Sales forecast

De Sales forecast geeft inzicht in de verwachte omzet voor een specifieke maand. Verwacht je een deal van €10.000 te sluiten in juni, wordt de verwachte omzet aan juni toegekend. Om dit terug te kunnen zien in de rapportage, is het van belang dat je: 

  • Een verwachte omzet aangeeft in je algemene sales gegevens 

  • De einddatum van je salestraject invult (in dit geval juni) 

De verwachte omzet is afkomstig van het veld "verwachte omzet" in het sales traject en niet van de individuele diensten.

Ter illustratie: 

Voor de sales trajecten kun je kiezen om de verwachte omzet of de verwachte omzet gecorrigeerd met de scoringskans te gebruiken in de rapportage.

Projecten forecast

Wordt de deal van €10.000 geaccepteerd door de opdrachtgever voor juni, dan schuift het bedrag door naar de projecten forecast. Het bedrag in de projecten forecast is afkomstig van de verschillende diensten. Hierbij wordt de datum van de omzet bepaalt door de diensten. Bij vaste prijs diensten wordt gekeken naar de "te factureren vanaf" datum, bij nacalculatie naar de datum waarop uren geschreven of gepland zijn. 

Ter illustratie:

Gefactureerde omzet

De gefactureerde omzet toont de daadwerkelijk gefactureerde omzet in een maand. In de parktijk zul je proberen de gefactureerde omzet zo dicht mogelijk bij de forecast in de buurt te laten komen. 

Ter illustratie:

Gebruik van de rapportage

Sales en project forecasts vergelijken met de daadwerkelijk gefactureerde omzet geeft je inzicht in hoe processen binnen je organisatie lopen en stellen je in staat hier verbeteringen in aan te brengen. 

Daarnaast geeft de rapportage een voorspelling van je cashflow. Deze kun je bijvoorbeeld gebruiken om verkoop en inkoop goed op elkaar af te stemmen. 

Goed om te weten:

Als je wil weten op welke projecten de omzet wordt verwacht, kun je dit vinden in de rapportage Omzetprognose.

Was dit een antwoord op uw vraag?