Projectmanagement in Simplicate is voor een groot gedeelte gebaseerd op het dienstenconcept. In deze blog leggen we snel en eenvoudig uit wat het dienstenconcept precies inhoudt, zodat je daarna goed in staat bent je dienstverlening te vertalen naar 'diensten' in Simplicate. 

Diensten

"Een dienst in Simplicate is als het ware een (prijs)afspraak die je zowel op de offerte als op de factuur kunt zetten. Als accountant adviseer je over financiële zaken. Ook bied je wellicht het samenstellen of controleren van een jaarrekening aan. Ander voorbeeld: als internetbureau bouw en onderhoud je een website. Of: als marketingbedrijf bied je Google AdWords en SEO-optimalisatie aan."

Waarschijnlijk kun je voor jouw bedrijf een hele serie diensten bedenken. Die ga je allemaal in kaart brengen en in Simplicate benoemen als diensten. 

Instellingen per dienst

Zodra je afspraken hebt gemaakt met je klant over wat voor diensten je gaat leveren, maak je in de Projecten-module in Simplicate een project aan. Hier voeg je de diensten aan toe die je gaat leveren, waarna je per dienst het volgende kunt instellen:

 • Omzetgroep
  Dit is tevens gekoppeld aan een grootboekrekening in het boekhoudpakket voor het automatisch op de juiste manier boeken van een factuur in je boekhouding

 • Btw-code
  Deze wordt op de factuur getoond en meegestuurd naar het boekhoudpakket, zodat de omzet automatisch op de juiste manier wordt geboekt

 • Factuurmethode
  Je maakt een keuze tussen een vaste prijs, abonnement of nacalculatie. Op basis hiervan worden de budgetten en facturen opgemaakt 

 • Urensoorten
  Hier geef je (eventueel) aan welke werkzaamheden je gaat verrichten (zodat je hier uren op kunt registreren). Per urensoort vul je het budget (aantal uur en tarief)

 • Kostensoorten
  Hier geef je (eventueel) aan wat je gaat inkopen (zodat je hier inkoop op kunt registreren). Per kostensoort vul je het budget (aantal en tarief)

 • Dienst plannen
  Hier geef je aan of je de dienst wilt gaan inplannen in de Capaciteitsplanning, om snel inzicht in de capaciteit per medewerker over de komende weken en/of maanden. Voor meer informatie ga naar het volgende artikel

 • Daarnaast zijn er meerdere (collectieve) acties mogelijk per dienst, voor meer informatie ga naar het volgende artikel

Rapportages

Wanneer je alles goed hebt ingericht en aan de slag bent, biedt Simplicate een aantal standaard real time rapportages:

 • Omzetprognose (artikel)
  Dit geeft inzicht in de diensten die zijn aangemaakt, maar nog niet zijn gefactureerd (letterlijk: wat verwacht je per periode nog te kunnen factureren).

 • Projectresultaat (artikel)
  Naast het OHW, zie je in deze rapportages ook het resultaat per project. Dit resultaat is het verschil tussen de omzet en kosten (uren en inkoop).

 • Gefactureerd en forecast (artikel)
  Dit geeft inzicht in de omzet die je per maand verwacht, ten opzichte van de omzet die reeds is gefactureerd.

Om je nog meer te verdiepen in Simplicate Projectmanagement, adviseren we dit e-book te lezen. Dit gaat je zeker weten in staat stellen om een goede vertaalslag van de diensten te maken naar de software van Simplicate.

Was dit een antwoord op uw vraag?