Alle collecties
Facturen
Afrondingen op facturen
Afrondingen op facturen
Prosper Rabo avatar
Geschreven door Prosper Rabo
Meer dan een week geleden bijgewerkt

Bankersround

In Simplicate worden financiële gegevens in beginsel afgerond via de bankersround methode. Bankersround houdt in dat er wordt afgerond naar het dichtstbijzijnde even getal bij een halve waarde. Bijvoorbeeld, een bedrag van €100,50 wordt volgens de bankersround-methode afgerond naar €100, terwijl €101,50 naar €102 wordt afgerond. Deze manier van afronden is eerlijker omdat het in de helft van alle gevallen met halve waarden naar boven afrondt, en in de andere helft van de gevallen naar beneden afrondt. In tegenstelling tot normale manier van afronden waarbij er halve waarden altijd naar boven wordt afgerond.

Afrondingen in de boekhouding

Uitzondering op het afronden middels bankersround kom je tegen op facturen. Dit komt door de manier waarop boekhoudpakketten de btw bereken.

Het is belangrijk dat de factuur in Simplicate hetzelfde totaal heeft als de factuur in de boekhouding. Want als dit niet het geval is zou een klant een ander bedrag kunnen betalen dan wat in de boekhouding wordt verwacht, waardoor een factuur onterecht open blijft staan, of er onterecht gedacht wordt dat er teveel is betaald.

Daarom houdt Simplicate alvast rekening met hoe de factuurregels in de boekhouding verwerkt gaan worden en wat in de boekhouding het totaal inclusief btw wordt. En verwerkt het verschil tussen dat totaal en het totaal dat met bankersround zou worden verkregen, op de eerste factuurregel.

Hierdoor is het subtotaal altijd gelijk aan de som van de factuurregels én is het totaal inclusief btw altijd gelijk aan dat in de boekhouding. Hoe dit in zijn werk gaat legt zich het beste uit aan de hand van het volgende voorbeeld scenario

Scenario

Stel je factureert 2 vaste prijzen met een aantal van 2,25 en een prijs van €124,50. Dan kom het totaal per dienst uit op €280,125. Afgerond met de bankersround geeft dat een prijs van €280,12. Het subtotaal wordt daarmee €560,24.

Uitgaande van 21% kom je uit op een totaal aan btw van €117,65.

Factuur in Simplicate voor correctie

Regelnummer

Dienst

Aantal

Prijs

Totaal

1

Dienst 1

2,25

124,50

280,12

2

Dienst 2

2,25

124,50

280,12

subtotaal

560,24

btw

117,65

Totaal inclusief btw

677,89

In de boekhouding wordt het subtotaal berekend door onafgeronde bedragen bij elkaar op te tellen. Dat maakt in dit geval het subtotaal gelijk aan €280,125 + €280,125= €560,25. De btw over dit bedrag is bij 21% btw gelijk aan €117,65. Dit maakt het totaal inclusief btw €677,90

Btw en totalen in de boekhouding

subtotaal

560,25

btw

117,65

Totaal inclusief btw

677,90

Daarmee is er een verschil van 1 cent tussen het factuur subtotaal waar de boekhouding de btw over berekent en dat wat op de factuur zou staan.

Om dit verschil te voorkomen wordt dit verschil van 1 cent verwerkt op de eerste factuurregel. Hierdoor wordt de factuur:

Factuur in Simplicate na correctie

Regelnummer

Dienst

Aantal

Prijs

Totaal

1

Dienst 1

2,25

124,50

280,13

2

Dienst 2

2,25

124,50

280,12

subtotaal

560,25

btw

117,65

Totaal inclusief btw

677,90

En daarmee is het totaal inclusief btw in de boekhouding gelijk aan het totaal inclusief btw dat op de factuur staat. En daarmee is een factuur altijd volledig betaald wanneer debiteur het totaal inclusief btw bedrag van de factuur betaalt.

Was dit een antwoord op uw vraag?