Werking boekhoudpakket

Maak je gebruik van de integratie met jouw boekhoudpakket, let dan op de volgende werking:

  • Wanneer je een factuur in Simplicate doorzet naar het boekhoudpakket komt deze bij 'Aangeboden' te staan:

  • Elk kwartier wordt er vervolgens gesynchroniseerd richting het boekhoudpakket en komen de betreffende facturen in Simplicate te staan onder 'Succesvol verwerkt' of 'Verwerken mislukt'.

  • Komen de facturen onder 'Verwerken mislukt' te staan, dan wordt er altijd een reden bij getoond. Je kunt zelf datgene aanpassen dat als reden wordt aangegeven en daarna de facturen opnieuw aanbieden. Kom je er niet uit, neem dan contact op met onze support medewerkers. 

  • Andersom synchroniseert het boekhoudpakket elke nacht richting Simplicate. Als een factuur dus in het boekhoudpakket betaald is, wordt dit eens per 24 uur naar Simplicate gecommuniceerd.

  • Let op: Simplicate is leidend in de gegevens van de debiteur. Een klant die je in je boekhoudpakket aanmaakt wordt niet automatisch in Simplicate gezet.

Was dit een antwoord op uw vraag?