• De instellingen van teams zijn terug te vinden onder Instellingen > HRM > Teams

  • Wil je gebruik maken van teams? Dan dien je deze functionaliteit eerst te activeren door dit op het tabblad 'Teams' aan te geven. Per module kun je vervolgens aangeven of je binnen die module teams wilt kunnen gebruiken.

  • Heb je deze instellingen doorlopen? Dan kun je vervolgens zo veel teams aanmaken als je wilt. Wil je snel medewerkers aan een team toevoegen? Open dan één van de teams en begin met het toevoegen van medewerkers.

  • Het is tevens mogelijk om vanuit de HRM-module een team samen te stellen. Hiervoor ga je naar de HRM-module en geef je per medewerker aan van welk(e) team(s) deze deel uitmaakt. Dit doe je onder het tabblad 'Medewerker':

  • Wanneer je dit hebt gedaan, zie je in het overzicht van alle medewerkers, automatisch het filter 'teams' verschijnen, waardoor je in één oogopslag kan zien wie in welk team zit.

  • Je kunt de teams vervolgens toevoegen aan een project, zodat enkel dit team (in plaats van individuele medewerkers) uren kan registreren op dit project. Doe je dit, kunnen medewerkers die buiten het toegevoegde team vallen dus géén uren registreren op het project.

  • Afhankelijk van de gebruikersrechten kun je instellen dat enkel de medewerkers die zich in dat team bevinden het project mogen zien in de Projectenmodule.

  • En: in de urenrapportage kun je ook filteren op teams, zodat je in één oogopslag  de planning / het resultaat van één bepaald team ziet:

Was dit een antwoord op uw vraag?