• De instellingen van teams zijn terug te vinden onder Instellingen > HRM > Teams

  • Wil je gebruik maken van teams? Dan dien je deze functionaliteit eerst te activeren door dit op het tabblad Teams aan te geven. Per module kun je vervolgens aangeven of je binnen de module teams wilt kunnen gebruiken.

  • Heb je deze instellingen doorlopen? Dan kun je vervolgens zo veel teams aanmaken als je wilt. Wil je snel medewerkers aan een team toevoegen? Open dan een van de teams en begin met het toevoegen van medewerkers.

  • Het is tevens mogelijk om vanuit de HRM module een team samen te stellen. Hiervoor ga je naar de HRM module en geef je per medewerker aangeven van welk(e) team(s) hij of zij deel uit maakt. Dit doe je onder het tabblad medewerker:

  • Wanneer je dit hebt gedaan, zie je in het overzicht van alle medewerkers, automatisch het filter met de teams verschijnen, waardoor je in één oogopslag kan zien wie in welk team zit

  • Je kunt de teams vervolgens toevoegen aan een project (in plaats van individuele medewerkers).

  • Alleen de medewerkers die zich in dat team bevinden mogen dan ook alleen op dat project mogen schrijven.

  • Afhankelijk van de gebruikersrechten kun je instellen dat alleen de medewerkers die zich in dat team bevinden, het project mogen zien in de projectenmodule.

  • En: in de urenrapportage kun je ook filteren op teams, zodat je in één oogopslag  de planning / resultaat van alleen een bepaald team ziet:

Heb je het antwoord gevonden?